עמוד:11

כורש מתיר ליהודי בבל לשוב לארץ ישראל בשנת 539 לפסה"נ כבש כורש מלך פרס את ממלכת בבל ואת כל הארצות שהיו בתחומה . הוא נודע במדיניותו הסובלנית כלפי כל העמים שחיו באימפריה שהקים . במסגרת מדיניות זו הוא פרסם בשנת 538 לפסה"נ את הצהרת כורש . ההצהרה התירה ליהודי בבל לחזור לארץ ישראל ולבנות את בית המקדש החרב . העלייה לארץ ישראל הייתה רשות , ולא חובה , אבל הנשארים בבבל נדרשו לתמוך בעולים בכסף ובבהמות . כורש התיר ליהודי בבל גם להעלות נדבה לצורך בניית המקדש . אף שבהצהרת כורש לא הוזכר בניין ירושלים ולא החזרת מלכות בית דוד , היא עוררה תקוות רבות . בזכות הרשות לחזור לירושלים ולהקים את בית המקדש ראו יהודים בכורש שליח שנשלח מאת ה' כדי להחזיר את העם לארצו , ובנבואת ישעיהו הוא מכונה משיח : " כה אמר ה' למשיחו לכורש" ( ישעיהו מה , א . ( את הצהרת כורש השלים תזכיר שנשלח אל הפקידות הפרסית וידוע בשם הצו של כורש . הצו נכתב בארמית ועסק בעניינים מנהליים וכספיים של בניית המקדש . בצו ציווה כורש על פקידיו להחזיר לירושלים את כלי המקדש שהגלה נבוכדנאצר והתיר ליהודים להקריב במקדש בעלי חיים – זכות שלא ניתנה למקדשים אחרים באימפריה הפרסית . כורש גם התחייב לתרום מאוצר המלוכה לבניין המקדש ( עזרא ו , ג–יב . ( כורש - מלך בשנים 530-560 לפסה"נ ונחשב למייסד האימפריה הפרסית . ממלכתו השתרעה על כל ארצות המזרח הקרוב מהרי אירן ועד לים האגאי , והיא הייתה הגדולה בממלכות שקמו עד אז בעולם העתיק . בארצות שכבש השאיר כורש את השלטון בידי השליטים המקומיים ולא הכביד במסים על העמים הכבושים . הוא שיקם מקדשים הרוסים והחזיר את פסלי האלים למקומם . הצהרת כורש ותרומתה כתובת הגליל של כורש . חומר , בבל , המאה השישית לפסה"נ < הכתובת התגלתה בבבל בשנת 1879 ונמצאת היום במוזאון הבריטי בלונדון . הכתובת , בצורת גליל עשוי חומר , כתובה בכתב יתדות בבלי ומיועדת לתושבי בבל . לפי הכתובת כורש נשלח מטעם האלים הבבלים לכבוש את בבל ולשקם את הפולחן של האל מר דך . . 1 מה אפשר ללמוד מכתובת הגליל על יחסו של כורש לדתם של העמים שכבש ? . 2 מה דומה בין כתובת הגליל להצהרת כורש ? בתשובתכם ציינו את המטרות , לשון התעודות ותוכנן .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר