עמוד:9

שבטלו בהיעדר המקדש , הם קבעו שהתפילה היא הדרך המרכזית בעבודת האל . יש הטוענים כי בעקבות זאת גברה חשיבותו של בית הכנסת , ולאחר חורבן המקדש הוא היה למקום שבו מתקיימת עבודת האל בציבור . כנגד דעה זו יש המאחרים את הקמתם של בתי הכנסת לאמצע ימי בית שני במצרים , או בארץ ישראל . בצד הרצון לכפר על החטאים היו גולים שנטשו בהדרגה את יהדותם ונטמעו בסביבתם . .. תעודה גלות בבל על נהרות בבל שם ישבנו גם בכינו בזכרנו את ציון . על ערבים בתוכה תלינו כנרותינו כי שם שאלונו שובינו דברי שיר ותוללינו שמחה שירו לנו משיר ציון . איך נשיר את שיר ה' על אדמת נכר . אם אשכחך ירושלם תשכח ימיני תדבק לשוני לחכי אם לא אזכרכי אם לא אעלה את ירושלם על ראש שמחתי . זכר ה' לבני אדום את יום ירושלם האמרים ערו ערו עד היסוד בה , בת בבל השדודה אשרי שישלם לך את גמולך שגמלת לנו , אשרי שיאחז ונפץ את עלליך אל הסלע . ( תהילים קלז ) . 1 לפי המזמור , מהם רגשותיהם של הגולים לבבל ? ציינו את המלים המבטאות רגשות אלה . . 2 במה מתבטאת העובדה שהגולים זוכרים את ירושלים ? . 3 אילו מנהגים בימינו משמרים את זכר החורבן של ירושלים ? על נהרות בבל < על פי ציור של אדוארד בנדמן , המאה התשע עשרה . 1 תארו את תחושותיהם של גולי בבל על פי התמונה . . 2 כיצד ביטא הצייר את הנאמר בתהילים קלז ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר