עמוד:4

קבוצות ועמדות במרד 75 נאמני השלטון הרומי מנסים למנוע את המרד 75 אישים מתונים עומדים בראש ממשלת המרד 77 חילוקי דעות בגליל במהלך המרד 78 העמדה הקנאית מתחזקת בקרב הפרושים 79 הסיקריים רואים בחירות עיקרון דתי מקודש 80 מעשי הקנאים מביאים למלחמת אחים 82 שאלות לסיכום הסעיף 85 לחזרה ולדיון 86 יחידה ד : תקופת המשנה פרק : 6 יבנה וחכמיה 88 התגובות לחורבן המקדש 88 ארץ ישראל והיהודים לאחר החורבן 88 החורבן מותיר חלל בחיי העם 89 העם מתאבל על חורבן המקדש 89 המרכז ביבנה בהנהגת רבן יוחנן בן זכאי 92 רבן יוחנן בן זכאי מתקן תקנות 92 הנהגתו של רבן יוחנן בן זכאי מעוררת התנגדות 94 שאלות לסיכום הסעיף 94 המרכז ביבנה בהנהגת רבן גמליאל 95 רבן גמליאל - מנהיג העם היהודי כולו 95 חכמי יבנה פועלים לעיצובם של החגים וימי הצום 95 רבן גמליאל פועל ליצירת אחידות בחיי הדת 96 רבן גמליאל פועל להרחקת המינים ולחיזוק היישוב היהודי בארץ 97 רבן גמליאל מבסס את מעמדה של הנשיאות 98 חכמים מקימים בתי מדרש בארץ ישראל 100 שאלות לסיכום הסעיף 100 לחזרה ולדיון 101 פרק : 7 המרכז היהודי בגליל 102 תוצאותיו של מרד בר כוכבא 102 גזרות מביאות לפרוץ המרד 102 מרד בר כוכבא מביא לתוצאות חמורות 103 שאלות לסיכום הסעיף 105 חכמי הגליל 106 מוסדות ההנהגה עוברים לאושה 106 חכמי אושה מתמודדים עם המשבר הכלכלי 107 חכמי אושה מבססים את מעמדו של המרכז היהודי בארץ ישראל 108 הסנהדרין נודדת בין ערי הגליל 110 מעמדם של חכמים מתחזק 111 שאלות לסיכום הסעיף 112 הנשיאים בגליל 113 רבן שמעון בן גמליאל מבסס את מעמדו בתפקיד נשיא 113 לרבי יהודה הנשיא סמכויות ייחודיות 113 רבי יהודה הנשיא - מנהיג העם 115 תקנותיו של רבי יהודה הנשיא מעוררות התנגדות 116 שאלות לסיכום הסעיף 117 לחזרה ולדיון 118 פרק : 8 ספרות התורה שבעל פה 119 ספרות התורה שבעל פה מעצבת את החיים היהודיים 119 החכמים עורכים קובצי משניות 119 רבי יהודה הנשיא עורך את המשנה 120 המשנה נעשית לבסיס הלימוד והפסיקה 122 התוספתא מפרשת ומשלימה את המשנה 123 האמוראים מפרשים את המשנה 124 התלמוד מתפתח בארץ ישראל וגם בבבל 125 לחזרה ולדיון 126 יחידה ה : תקופת האמוראים פרק : 9 ארץ ישראל ובבל 128 הנשיאות בארץ ישראל 128 הביזנטים שולטים בארץ ישראל 128 הנשיא עומד בראש ההנהגה היהודית בארץ ישראל 128 שינויים במעמד הנשיאות 129 בתי המדרש – מרכזי הנהגה ויצירה 132 ביטול הנשיאות מבטא פגיעה בהנהגה היהודית 133 שאלות לסיכום הסעיף 133 המרכז היהודי בבבל 134 מרכז יהודי מתפתח בבבל 134 ראש הגולה מייצג את יהודי בבל 135 תפקידיו של ראש הגולה 136 חכמים בבבל מערערים על סמכות המרכז בארץ ישראל 136 חכמים יורדים מארץ ישראל ועולים אליה 137 רב מייסד ישיבה בסורא 138 שמואל עומד בראש הישיבה בנהרדעא 139 ישיבות בבל משמשות מרכז ללימוד תורה 140 רב אשי ורבינא עורכים את התלמוד הבבלי 140 שאלות לסיכום הסעיף 141 לחזרה ולדיון 142

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר