עמוד:3

תוכן העניינים יחידה א : ימי שיבת ציון פרק : 1 מגלות בבל ליהודה 8 חורבן וגלות 8 החורבן והגלות משנים את אורח החיים של היהודים 8 הגולים שואפים לחידוש ממלכה שאלות לסיכום הסעיף 10 הצהרת כורש ותרומתה 11 כורש מתיר ליהודי בבל לשוב לארץ ישראל 11 הצהרת כורש מעוררת תקוות 13 העולים בונים את המקדש 14 המקדש והכוהנים נהנים ממעמד מיוחד 16 אנשי הכנסת הגדולה מעצבים את החיים הדתיים 16 החכמים מבססים את מעמדם כמנהיגי העם 17 שאלות לסיכום הסעיף 17 יהודה בהנהגת עזרא ונחמיה 18 עזרא ונחמיה מנהיגים את העולים 18 העולים מגדירים מחדש את זהותם היהודית 19 עזרא ונחמיה מתמודדים עם נישואי תערובת 19 עזרא פועל להפצת התורה 20 נחמיה פועל להרחקת העמים השכנים 22 העם חותם על אמנה המבטאת את הזהות היהודית 22 שאלות לסיכום הסעיף 23 לחזרה ולדיון 24 יחידה ב : ממלכת החשמונאים פרק : 2 התרבות ההלניסטית והחברה היהודית 26 התייוונות בארץ ישראל 26 ארץ ישראל נכבשת בידי מלכים ערים הלניסטיות מתפתחות בארץ תהליך התייוונות מתרחש בחברה השפעת התרבות ההלניסטית שאלות לסיכום הסעיף 32 פילוג בחברה היהודית 33 המלכים ההלניסטים מכירים באוטונומיה של יהודה 33 המתייוונים נעזרים בשלטון הסלווקי לביסוס מעמדם 34 יסון משנה את מעמדה של ירושלים 34 מתייוונים קיצוניים משתלטים על הכהונה הגדולה 36 מהומות בירושלים בין תומכי ההתייוונות למתנגדיה 36 שאלות לסיכום הסעיף 36 לחזרה ולדיון 37 פרק : 3 מאוטונומיה דתית לעצמאות מדינית 38 מאבק החשמונאים בגזרות הדתיות 38 אנטיוכוס גוזר גזרות נגד הדת היהודית 38 היהודים מתנגדים לגזרות 38 החשמונאים נאבקים במתייוונים ובשלטון הסלווקי 41 המורדים זוכים להישגים דתיים ומדיניים 42 יהודה המקבי מחליט להמשיך במרד 43 שאלות לסיכום הסעיף 44 יהודה - מדינה עצמאית 45 החשמונאים מבססים את מעמדה של יהודה 45 העם מכיר בהנהגת החשמונאים 47 יוחנן הורקנוס מרחיב את גבולות המדינה 48 החשמונאים נוהגים כשליטים הלניסטים 48 שאלות לסיכום הסעיף 51 לחזרה ולדיון 52 יחידה ג : החברה היהודית בשלהי ימי בית שני פרק : 4 קבוצות , רעיונות ועמדות בחברה היהודית 54 עיצוב החברה והזהות היהודית – חזון ופרשנות 54 החברה ביהודה מתפצלת לכיתות 54 הפרושים מבססים את סמכות התורה שבעל פה 54 הפרושים מתנגדים להשפעות הלניסטיות 55 הצדוקים חולקים על דרכם של הפרושים 57 האיסיים פורשים מהחברה היהודית 58 היהודים-הנוצרים מתארגנים בקהילה 61 שאלות לסיכום הסעיף 61 עמדות בעניין השלטון היהודי והשלטון הרומי 62 יהודה מאבדת את העצמאות המדינית 62 צאצאי החשמונאים נאבקים להחזרת שלטון יהודי על ארץ ישראל 64 נאמני השלטון הרומי מחזקים את מעמדם 64 ההתנגדות לשלטון בחסות רומא מתגברת 66 מעמדה של יהודה כפרובינקייה רומית מעורר חילוקי דעות 67 שאלות לסיכום הסעיף 68 לחזרה ולדיון 69 פרק : 5 מרד וחורבן 70 מבט על המרד הגדול 70 המרד ברומאים מביא לחורבן הבית 70 שאלות לסיכום הסעיף 74

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר