עמוד:14

35 מצאו פתרון לכל אחת מהמשוואות . אם אין פתרון או אם כל מספר הוא פתרון - ציינו זאת . 36 כתבו שתי משוואות שפתרונן הוא . x = 1 37 בכל סעיף נסו למצוא פתרונות של המשוואה . אם לדעתכם אין פתרון - הסבירו מדוע . אם לדעתכם כל מספר הוא פתרון - הסבירו מדוע . 38 פתרו את המשוואות .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר