עמוד:13

הרחבה 32 מדף נייר ששטחו 50 סמ"ר גוזרים ריבוע , כמתואר בסרטוט המוקטן . א . השלימו את הטבלה . ב . מה משמעות המשוואה ? x = 50 - x ג . מצאו פתרון של המשוואה : x = 50 - x ד . מהם ממדי הריבוע שעבורם שטחו של הריבוע הגזור יהיה שווה לשטחו של הנייר שנשאר ? משימות לסיכום 33 בכל סעיף מצאו אילו מספרים מתוך הרשימה הזאת הם פתרונות של המשוואה : 0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 34 א . השלימו את הטבלה . ב . היעזרו בטבלה ומצאו פתרון של המשוואה : 5 x = 6 . 25 ג . היעזרו בטבלה ומצאו פתרון של המשוואה : x + 5 = 5 x ד . מצאו פתרון של המשוואה : x + 5 = 6 . 25

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר