עמוד:8

הרחבה 14 לכל משוואה מצאו מספר שהוא פתרון של המשוואה . 15 א . השלימו את הטבלה . ב . היעזרו בטבלה ומצאו פתרון של המשוואה : a + 2 = 2 a 16 א . הראו כי 4 הוא פתרון של המשוואה 6 x = 24 וגם של המשוואה . 6 + x = 10 ב . כתבו משוואה משלכם שפתרונה הוא . 4 ג . כתבו עוד שתי משוואות שפתרונן הוא . 4 הרחבה 17 כתבו שתי משוואות מתאימות לכל אחד מהפתרונות האלה : א . 2 ב . 10 ג . 0 ד . 1 3 דיון 18 בכל סעיף נסו למצוא פתרונות של המשוואה . בדקו את תשובותיכם על ידי הצבה של המספרים במשוואה . | x + 5 + x = 2 x ב | x + 1 = x + 2 א כאשר אין מספר שהצבתו במקום המשתנה יוצרת שוויון מספרי בין אגפי המשוואה , אומרים שלמשוואה אין פתרון . דוגמה x = x + 1 1 למשוואה אין פתרון , כי לא קיים מספר שאפשר להציבו במקום x ולקבל שוויון בין שני האגפים : בהצבה של כל מספר במקום x מקבלים באגף הימני מספר הגדול 1–ב מזה שבאגף השמאלי . דוגמה x = 2 2 0 למשוואה אין פתרון , כי המכפלה של 0 במספר כלשהו תמיד שווה . 0–ל

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר