עמוד:7

10 איזה מהמספרים הוא פתרון המשוואה מציאת פתרון של משוואה לפי מבנה המשוואה 11 לכל משוואה מצאו מספר שהוא פתרון של המשוואה ומספר שאיננו פתרון של המשוואה . 12 לכל משוואה מצאו מספר שהוא פתרון של המשוואה . 13 לכל משוואה מצאו מספר שהוא פתרון של המשוואה . האם יש פתרונות נוספים למשוואה ? אם כן , מצאו אותם . דוגמה 3 - x = 1 11 איזה מספר צריך לחסר 3–מ כדי לקבל ? 1 המספר הוא . 2 בדיקה : 3 - 2 = 1 דוגמה 100 : x = 20 22 באיזה מספר צריך לחלק את 100 כדי לקבל ? 20 המספר הוא . 5 בדיקה : 100 : 5 = 20 דוגמה x ( 5 - x ) = 0 3 אם מכפלת שני מספרים היא , 0 אז אחד הגורמים הוא . 0 פתרון אפשרי הוא . 0 בדיקה : ( 5 - 0 ) = 0 פתרון אפשרי אחר הוא . 5 בדיקה : ( 5 - 5 ) = 0

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר