עמוד:2

צוות המתמטיקה במטח : ראש תחום מתמטיקה : ד"ר שרה הרשקוביץ מנהלת צוות פיתוח מתמטיקה לבית הספר העל–יסודי : ד"ר שושנה גלעד צוות הפיתוח : רגינה אובודנקו , דפנה אפרים , אסנת אפרת , ד"ר יניב ביטון , גיא בר–נר , ד"ר גיא הד , ד”ר מורין הוך , הדס זוהר , הלית חפר , דורית כהן , ד”ר אורנה לביא , טובי מגדל , רותי מירון , ד"ר ילנה נפתלייב , ד"ר מיכל סוקניק , הגר רובינק ייעוץ מדעי : פרופ' רוזה לייקין השתתפו בכתיבת גרסאות קודמות : ד”ר אילנה ארנון , ד"ר ילנה זריא , ד”ר ורדה טלמון , ד”ר איבי מכמנדרוב , ג’ייסון קופר , אנטולי קורופטוב , ד"ר בבה שטרנברג קראו והעירו : דבי עובדיה , דוד זלצר , עפר ילין , זלמה לחצר ועדת היגוי : פרופ’ אבי ברמן , פרופ’ רון ליבנה , פרופ’ פרלה נשר , פרופ’ אנה ספרד , ד”ר אירית פלד עריכה לשונית : חוה בן–זקן , מיכל פרנקל , יעל רגב הפקה ועריכת מגדר : דליה בסון צוות גרפיקה : שירה בכר , לאה גלס , ישי יגיל מזכירות הצוות : לילך רון , דיאנה תלמיד עיצוב : ביצועים עיבודי מחשב בע"מ עיצוב עטיפה : שרית יוקר תחקיר תמונות וזכויות יוצרים : דבורה גרודה הבאה לדפוס : גדי נחמיאס הוצאה לאור : המרכז לטכנולוגיה חינוכית הודפס בשנת 2012 תודתנו נתונה לבתי הספר שהשתתפו בניסוי הסדרה . מקורות וזכויות לתמונות : התמונות על הכריכה : P ressmaste | D reamstime . com , beboy / shutterstock . com , vlastas / shutterstock . com בעמ' photo : S ergeev P avel ( W ikipedia ) : 40 בעמ' : 49 פורטרט של ריצ'ארד השני , 1390 בערך , מוצג , W estminster A bbey–ב לונדון בעמ' C ourtesy P aul J ames C owie ( P jamescowie ) at W ikipedia . ( C ollection - B ritish M useum EA 10057 ) : 51 בעמ' : 58 מתוך ויקיפדיה בעמ' 81 ימין : מתוך http : // nrich . maths . org בעמ' 81 שמאל : מתוך ויקיפדיה בעמ' 126 עליון : G uymon G oniometer , C ourtesy of B ionetics ( www . bionetics . ca ) בעמ' 126 תחתון : ) C opyright of Lee V alley T ools L td בעמ' E lenapavlova / shutterstock . com : 130 בעמ' ) istockphoto . com / HultonArchive : 202 בעמ' ) photo : G ellerj ( W ikipedia ) : 203 בעמ' 206 עליון : S ergio 33 / shutterstock . com בעמ' 206 תחתון : http : // he . wikipedia . org / wiki / % D 7 % 99 % D 7 % 95 % D 7 % 9 D– % D 7 % A 4 % D 7 % 90 % D 7 % 99 ( Cc-by-sa-2 . 5 , 2 . 0 , 1 . 0 ) צילום : רונן אלטמן קידר . בעמ' kasia / shutterstock . com : 213 ( כל הזכויות של החומרים ממקורות חיצוניים ששובצו בספר שמורות לבעליהן . ( כל הזכויות שמורות למטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית , קריית משה רואו , רחש קלאוזנר 16 תל–אביב , ת״ד , 39513 מיקוד׃ 61394 צוות המתמטיקה - טלש׃ , 03-6460177 דוא״ל׃ , math @ cet . ac . il אתר באינטרנט׃ www . cet . ac . il / math מוקד תמיכה טלפוני של מטח בשעות 18 : 00-8 : 00 המספק תמיכה מקצועית : 1-800-366-555 זכויות הקניין הרוחני , לרבות זכויות היוצרים והזכות המוסרית של היוצרים בחוברת זו מוגנות . אין לשכפל , להעתיק , לסכם , לצלם , להקליט , לתרגם , לאחסן במאגר מידע , לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני , אופטי , מכני או אחר , כל חלק שהוא מחוברת זו . כמו כן , אין לעשות שימוש מסחרי כלשהו בחוברת זו , בכולה או בחלקים ממנה , אלא אך ורק לאחר קבלת רשות מפורשת בכתב ממטח ) המרכז לטכנולוגיה חינוכית . )

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר