עמוד:5

מהלך ההוראה פעילות מקדימה : דיבור על סיכום . 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . חלק ראשון - הטקסט "המצאת 7 . . . . . . . . "הטפטפת הדגמה , Modeling - עבודה במליאה קריאת הטקסט 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . אחרי קריאת הטקסט 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . א . בוחרים משפט מכליל 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ב . מדגישים משפטים עיקריים 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ג . מוחקים משפטים משניים 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ד . יוצרים הכללות של משפטים 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ה . כותבים סיכום לכיד וברור 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ו . בודקים את הסיכום בעזרת שאלות מכוונות 19 . . . . . . . . . . . . . . חלק שני - הכתבה "קרוסלה שואבת" 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . אימון , Training - עבודה בקבוצות , שיחה במליאה קריאת הטקסט 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . אחרי קריאת הטקסט 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . א . מנסחים משפט מכליל 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ב . מדגישים משפטים עיקריים . 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ג . מוחקים משפטים משניים . 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ד . יוצרים הכללות של משפטים . 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ה . כותבים סיכום לכיד וברור . 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ו . בודקים את הסיכום בעזרת שאלות מכוונות 24 . . . . . . . . . . . . . . חלק שלישי - סיכום כתבה לפי בחירה 24 . . . . . . . . . . . . .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר