מתוך:  > חבל על כל טיפה

עמוד:4

תיאור היחידה יחידה זו מכוונת לכתיבה של סיכום שהוא טקסט חדש ועצמאי המסתמך על טקסט אחר ונכתב בזיקה הדוקה לטקסט המקור . ההתנהלות ביחידה מפגישה עם שלבים שונים בתהליך של כתיבת סיכום ומדגימה פעולות שנעשות ע"י כותב מיומן בשלבים אלו . מהלך ההוראה המוצע ביחידת הוראה זו לוקח בחשבון את גיל הנמענים , ולכן מתמקד תחילה בפעולה המורכבת המרכזית שמתבקשת בכתיבת סיכום - פעולת . "מחיקה"ה כלומר , המהלך מתעכב על הפעולה הראשונה שבה מתבקשים הלומדים להבחין בין עיקר לטפל , בין היגדים עיקריים בטקסט המקור שייכנסו גם לסיכום , לבין היגדים משניים שיושמטו ולא ייכנסו אליו . פעולה זו היא למעשה לב ליבו של תהליך הסיכום . כדי ללמד את התלמידים לבצע את הפעולה המורכבת הזאת אנחנו מציעים הדגמה ( Modeling ) תוך שימוש במודל שמציעים קולינס וחבריו . במודל זה הקידום בלמידה נעשה בשלושה שלבים : בשלב הראשון - הדגמה ( Modeling ) של אסטרטגיות על מנת להפוך ידע משתמע של הלומדים לידע מפורש . בשלב שני - אימון , ( Training ) שבו נעשה תרגול האסטרגיות ע"י הלומדים תוך תמיכה של המורים . בשלב שלישי - דעיכה , ( Dwindle ) שהוא הקטנת המקום של המורה והעצמת הלומדים תוך הכוונתם להמשיך את המהלכים באופן עצמאי בעזרת הידע שרכשו . לבסוף מוצע ללומדים לבחור בעצמם טקסט מקור מתוך רשימת טקסטים ולהתנסות בעצמם במימוש האסטרטגיות שרכשו . רצוי מאוד להציג את מודל העבודה לפני מורים במקצועות הלימוד השונים ולהציע להם להזמין את הלומדים להשתמש בידע הזה בתחומי הדעת שהם מלמדים . הקשרים אפשריים להוראת היחידה לומדים בכיתה על נושא המים ( במסגרת שיעור מדעים . ( עוסקים בכיתה בנושא של המצאות ( במסגרת ביקור בתערוכה בטכנודע - חיפה , במסגרת התייחסות אל חלוקת פרס נובל למדעים , במסגרת מיקוד בית-ספרי בתחום האקולוגי . ( בעקבות סיכומים שהילדים התבקשו לעשות ( בכל אחד מתחומי הדעת , ( כמשוב מושכל וכהזדמנות להוראה ישירה , או לקראת מהלך של סיכומים בתחום מסוים . Situated cognition and the culture of learning . Brown , J . S ., Collins , A ., & Duguid , P . ) 1989 ( . 3 Educational Researcher , 18 ) 132–42 .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר