עמוד:51

רק לאחר שפלוני אלמוני הסכ י , הוס י בועז עוד " פרט ק ט " ומהותי - הנישואי לרות המואבייה . בועז מציג את הנישוא י לרות באו פ גדוש בחסרונות : " ואמר עז י -קנ ת ה דה מ ד נעמי מאת ר ת ה אב ה א ת -ה ת קניתי ) קנית ( להק י - ה ת על-נחל ת . " א . רות היא מואבייה . ב . רות היא אשת המת ) בקרוב אצ ל . )? ג . אתה אמור להינשא לרות כדי להקי את ש מחלו על הנחלה , ולא את ש מ . מי יסכ י אחרי הצגה כז את של הדבר י ? . 23 תשובה ל שאלה 11 ב : לפי פס ' , 11 רחל ולאה בנו את " בית ישראל " כלומר את ע ישראל . . 24 תשובה ל שאלה 11 ג : ארבע האמהות : שרה ) אשת אבר ה ( , רבקה ) אשת יצחק ( , רחל ולאה ) נשות יעקב ( . . 25 תשובה ל שאלה 11 ה : סיפור יהודה ותמר מופיע בבראשית לח . בסופו של הסיפור נולד פר , שממנו תצא שושלת דוד . . 26 תשובה ל שאלה 12 א : האירוע י המשמח י - נישואי רות ובועז והולדת בנ . . 27 תשובה ל שאלה 12 ב : אפשר ללמוד על עמדתו החיובית של ה ' כלפי האירוע י , מכיוו ³ שלפי הפסוק , ה ' נ ת לרות דבר י טוב י - הרי ו ובסופו ב "( ו ה ' ל הרי ³ ו לד . )" ³ . 28 תשובה ל שאלה 13 א : ש , ה ' פקד את עמו - כלומר הפסיק את הרעב בבית לח . . 29 תשובה ל שאלה 13 ב : שאלה זו נשארת פתוחה לגמרי . מדוע ? התשובה המתבקשת היא סביב הדיו בהופעתו של פלוני אלמוני , בפרק ד פס ' , 1 ש הבאנו את פירוש חז " ל , שלפיו ה ' גר ל כ שפלוני אלמוני יעבור ש במקרה . ועוד - אפשר לפתוח בכל מק ו לפי רצ ו ה תלמידי ולראות מופע אלוהי - ג א לא נאמר ישירות בטקסט , ממש כ ש שעשו חז " ל . . 3- תשובה ל שאלה : 14 נראה כי התכנית של נעמי הצליחה - יש גואל לשדה ויש גואל לרות . . 31 תשובה ל שאלה 15 א : הב שנולד לרות ולבעוז , הוא למעשה כמו בנה של נעמי . אפשר לפזול לפס ' 17 כדי לחזק את האימו של נעמי את הילד . . 32 תשובה לשאלה 15 ב : הצאצא של רות ובועז עתיד להיות מ ל . מי היה מאמי ! ? ³ . 33 תשובה ל שאלה : 17 בפס ' 21 מוזכר שמו של דוד המ ל . . 34 תשובה ל שאלה : 18 בתחילת הסיפור , רות היא זרה , כמעט מנודה מהחברה , אלמנה , חסרת משפחה ופרנסה . החברה מתייחסת אליה כאל זרה . אמנ היא רשאית על פי חוק ללקט בשדה , אול היא נזקקת להגנה אל מול הנער י מטע בועז . בס ו הסיפור חל מה פ - רות היא הא של המלכות העתידית , של בית המלוכה הנבחר ! . 35 תשובה ל שאלה 19 א : רות הפכה לאחת האמהות . אמנ לא אחת מארבע האמהות של בני ישראל , כיוו שתפקיד י אלה כבר " תפוס י " , אבל נועד לה תפקיד חדש - אמה של מלכות ... . 36 תשובה ל שאלה 19 ב : לא זו בלבד שרות כבר אינה זרה ונזקקת , אלא היא לב לבו של ע ישראל ! א בית דוד ! . 37 לדי ו בכיתה עמ ' - 247 ספר י שונ י ממגילת רות ה ספרי התורה - ספרי החוקי . . 38 הפועל י בחסד לפי המגילה - רות ובועז . מגילת רות וחג שבועות . 1 עמ ' 249 למטה - קורב העומר שהובא בי ו הראש ו של חג הפסח הוא ק ורב שעור י והוא למעשה טקס של פתיחת קציר השעור י . קור ב שתי הלח שהובא בשבועות הוא ק ורב של חיטה והוא פותח את קציר החיט י . יש איסור " חדש " שמשמעו שעד שלא הובא ק ור ב השעור י ) קורב העומר בפסח ( , אסור לאכול מהתבואה החדשה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר