עמוד:48

. 4 תשובה ל שאלה 4 א : בפועל , רות היא שאומרת לבועז מה עליו לעשות : " פר כנפ על -אמת י גאל ה . " . 5 תשובה ל שאלה 4 ב : אפשר ללמוד על רות שהיא יוזמת , שהיא אינה חסרת אונ י , שהיא מכירה את המושג " גואל " ויודעת מה החובות של בועז ומ ה הזכויות שלה . . 6 אפשר ללמוד שרות אינה רק צייתנית , אלא ג יוזמת , מובילה ועומדת בזכות עצמה . . 7 הדי ו יכול ללמד על מידת ההבנה של התלמיד י את המורכבות של הסיפור . ציר אחד - עני י הגאולה . א בועז יסכ י לגאול - אי הוא עו ק את הגואל הקרוב ? ציר שני - היחס לגר . ה א מותר לבועז לשאת אישה מואבייה ? ציר שלישי - מערכת היחס י בי בועז לרות . אולי זה אפיק למימוש אהבה ? הא זה מותר ? רצוי ? הא זה מה שבועז בעצמו רוצה ? . 8 בתשובה לשאלה : 6 אפשר לפרש את יחסו של בועז לרות כשלילי , כחיובי , ע נטייה לחיובי ... א על פי שהוא לא מסכי לבקשתה . שימו לב : זו שאלה " טריקית : " בועז לא מסכ י ולא מסרב - הוא מציי שיש גואל קרוב ממנו , שיש לו זכות לפניו . . 9 לעניי ³ שאלה : 7 האזכור הראש ו של " חסד " במגיל ת רות הוא בפרק א פס ' , 8 אבל בהפניה לתלמיד י מיקדנו את מראי המק ו . תשובה ל שאלה 7 א : החסד הראשו שרות עשתה היה לבוא ע נעמי לבית לח . תשובה ל שאלה 7 ב : מתו דבריו של בועז , נראה כי הוא רואה את העובדה שרות לא הלכה אחרי נער י אחר י כחסד . האינטרס שלה אולי ברור ) שבועז יגאל אותה ( , אבל הפסוק מלמד אותנו על האו פ שבועז רואה את הדבר י - כחסד שנעשה כלפיו . . 1- תשובה ל שאלה 9 א : בועז מעלה בעיה - יש גואל קרוב יותר ממנו , שיש לו זכות ראשונ י לגאולה . הא נעמי לא ידעה שיש גואל קרוב יותר ? אולי לא ידעה ... ואולי ידעה והעדיפה את בועז , מכיוו שכבר ר ק קשר י ע רות והיא מצאה ח בעיניו . . 11 תשובה ל שאלה 9 ב : א יש גואל קרוב יותר - יש לו זכות ראשונ י לגאול את השדה ואת רות . . 12 תשובה ל שאלה 1- א : בועז מציע לחכות עד הבוקר . . 13 תשובה ל שאלה 1- ב : קשה לקבוע מה עמדתו של בועז . נראה כי בועז מסווה את עמדתו באופ קיצוני ולא מסגיר א הוא רוצה או לא רוצה לגאול . מצד אחד , אפשר לפרש את הביטוי " חי-ה "' כשבועה לגאול , א הגואל הראשו לא יגאל . מצד שני , אפשר לשיי את לש ו השבועה להמש הפסוק " שכבי עד הבוקר . " . 14 הערה עקרונית : בחרנו שלא להביא לדי ו את השאלה , מה בדיוק קרה ש בלילה . חז " ל , במדרש רות רבה , מתמודד י ע השאלה . בשני המדרש י שהבאנו כ א למורה , אפשר לראות שחז " ל ער י למורכבות של המצב האנושי , מעצימי את המתח המיני , או אולי פשוט חושפ י אותו ומציג י את בועז כצנוע וכמי שהתגבר על יצרו . לא הבאנו בספר לתלמיד את העיסוק ה כ והמפתיע הזה של חז " ל בנושא . מתו מדרש רות רבה : "וילפת לפתתו כחזזית .. התחיל ממשמש בשערה . אמר רוחות אי ל ה שער . אמר לה : מי את רוח או אשה ? אמרה : אשה - . פנויה את או אשת איש ? אמרה לו : פנויה - . טמאה את או טהורה ? אמרה לו : טהורה . והנה אשה טהורה מכל הנשי שוכבת מרגלותיו ... שנאמר : חי ה ' שכבי עד הבקר . ר ' יהודה ור ' חוניא - ר ' יהודה אומר :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר