עמוד:45

. 29 תשובה ל שאלה 13 ב : על פי חוקי התורה , מי שאמור לדאוג לנזקקי ה האנש י , הציבור , כלל החברה . הסיוע נעשה ישירות ב י א ד לאד ) לדוגמה , רות הולכת ישירות לשדה של בועז . ) לעומת זאת , לפי חוקי מדינת הרווחה , המדינה היא שאמורה לדאוג לנזקק י . אמנ היא עושה זאת באמצעות מיס י הנגב י מכלל האזרח י , אול האחריות הישירה לטיפול בנזקק י היא של המדינה . . 3- אפשר להפנות את התלמיד י לגלריית צילומי המקרא של הצל עדי נס באתר מקראנט . הצעה נוספת לפעילות - להזמ י את התלמיד י לביי ולצל סצנות מת ו המגילה והתנ ² " בכלל , בהשראת התצלומ י של עדי נס . . 31 הצעות לתשובות לדיו בכיתה בעמ ' : 217 א . רות היא מואבייה ואינה מכירה את החוק ; ב . אולי בפועל המציאות שונה מהחוק , ויש לנהוג בחנופה כלפי בעל השדה ; ג . אולי כדי להישאר באופ קבוע בשדה אחד צר י למצוא ח בעיני בעליו . . 32 מצד אחד , בועז אולי ידאג לה אישית , מכיוו שהיא קשורה לנעמי . מנגד , יית כ שרות פגעה באלימ ל ובבניו ! ואולי בועז חושב : מי צר י את המואבייה הזאת במשפחה ! . 33 א רוצ י לדקדק , אפשר לצי י שבועז לא רק שואל לזהותה של הנערה . הוא שואל שאלה של שייכות ובעלות : למי הנערה שייכת , או במיל י אחרות – הא היא פנויה ? . 34 תשובות התלמיד י יכולות לשמש מדד להבנת את הדינמיקה של הסיפור . היא זרה - מעול לא ראה אותה קוד . הוא חושב : מי זאת ? היא נראית זרה – אולי בלבושה ? אולי באופ שבו היא מלקטת ? אולי , כפי שרות עצמה אמרה - היא מחפשת ד ר למצוא ח ? . 35 התרגיל הוא כר נרחב להשערות : מה חש בועז - אהבה ? זרות ? הא הבח י במנהגיה השונ י 1 של רות ? אולי בועז כבר שמע עליה ? אפשר לתת לדמיו להשתולל ... תשובה ל שאלה 18 א : ההסבר של מאיר שלו הוא שליבו של בועז ניצת - תשובה בעלת גו ו רומנטי . ד ר ההסבר של מאיר שלו אפשר להכניס מישור נוס בהבנת הסיפור . מישור זה , כמוב , אינו סותר מישור י אחרי - של ענייני הגאולה . . 36 תשובה ל שאלה 19 א : הנער מדגיש את זרותה של רות באמצעות האזכור הכפול ל כ שהיא ממואב , ובאמצעות אזכור האופ העקלקל שבו הגיעה לבית לח , ד ר נעמי . למעשה , היא לא ממש קשורה אלינו : " ואמר נערה מ אב ה היא ה בה ע -נעמי מ די מ ב " . . 37 תשובה ל שאלה 19 ב : הצעות לתשובות לשאלה , מדוע הנער מדגיש את הזרות של רות ? אולי מש ו שכ מתנהג י לזר י בבית לח . כפי שראינו , הנש י מתעלמות מרות . אולי רות בולטת בזרותה - במראה או בהתנהגותה . אולי הנער מבקש להדגיש את השונ ת שלה מנערות אחרות , מקומיות , של ה מגיעה עדיפות לדעתו . ועוד ועוד ... . 39 תשובה ל שאלה : 21 לא רק שבועז פועל על פי החוק , הוא פועל מעבר לחוק , במידת החסד . ב כ יתמקד הדי ו הבא . . 4- תשובה ל שאלה 22 א : רות מופתעת מ כ שהיא מצאה ח בעיני בועז , מ כ שבועז רואה אותה ומכיר בה / אותה : " מ ע מצאתי ח עינ י לה ירני . " . 41 תשובה ל שאלה 22 ב : הנימוק של רות לפליאה : "ונכי נכר ה . " משתמע מדבריה של רות , שא היא נוכרייה , לא ייתכ שבועז יכיר אותה / בה . לא יית כ שהיא תמצא ח בעיניו . אפשר לחשוד שהפליאה אינה אמיתית , כיוו שמלכתחילה יצאה רות לחפש שדה , שהיא תמצא ח בעיני בעליו ...

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר