עמוד:41

וא לא מכרו את השדה אלא הפקירו אותו , הא מישהו השתלט עליו ? הא תוכל נעמי להחזיר לידיה את הבעלות על הנחלה ? התשובות לשאלות אלה יקבעו את פרנסתה וכלכלתה של נעמי . שאלה נוספת : מה יגידו אנשי בית לח על נעמי , שעזבה את העיר בשעת משבר ? הא יעזרו לתושבת החוזרת ? וכיצד תסתדר אישה אלמנה מבוגרת לבדה ע כלתה הגרה ? . 14 תשובה לשאלה : 8 החסד שעשו ערפה ורות ע נעמי – ש ה מבקשות לבוא איתה לבית ל ח ולא זונחות אותה , על א שאי לה מחויבות של ממש כלפיה . . 15 תשובה ל שאלה 9 א : לפי דבריה של נעמי , נראה שהיא לא ממש רוצה שה יבואו עימה . . 16 תשובה ל שאלה 9 ב : הצעה לניסוח הטיעו המרכזי של נעמי : נעמי טוענת שרות וערפה צריכות להתח ת . וכיו ו שלנעמי לא יהיו עוד ילד י משלה , אי סיבה ש ה יישארו צמודות אליה . . 17 תשובה ל שאלה 9 ג .: אפשר להתייחס למילה המנחה ש . ו . ב . בדברי נעמי . יש כ א מתח בי השיבה של נעמי לבית לח , לבי הבקשה של נעמי שהכלות ישובו למואב . עבור כל אחת מהנש י , משמעות השיבה היא שונה - תלוי מאיפה היא באה ... . 18 תשובה ל שאלה 11 א : ערפה , כמוב , השתכנעה מדברי נעמי וחזרה למואב . כדאי לש י לב שלא כתוב במפורש שערפה הולכת , אלא נכתב שהיא מנשקת את רות . ני ת להסיק על דבר לכתה מתו הנשיקה , מת ו ההשוואה לרות , וג מתו מדרש ה ש . . 19 תשובה ל שאלה 11 ב : רות נשארה ע נעמי : "ור ת בקה . " . 2- תשובה ל שאלה 12 א : לפי הפסוק , שלוש הנש י בוכות . ערפה חוזרת ורות דבקה בנעמי - כלומר , נשארת איתה . . 21 תשובה ל שאלה 13 א : הנימוק המרכזי של נעמי הוא - חיי נישוא י והולדת צאצא י . . 22 תשובה ל שאלה 13 ב : למעשה , נדמה כי רות ויתרה על חיי נישואי ועל ילדי . או שהיא הולכת ע נעמי אל הלא נודע ומקווה שיהיה בסדר . . 23 בעניי הכינוי " יבימת - " ראשית , הכוונה כ א לגיס ת . שנית , אנחנו מציעי לא להיכנס כעת לעניי הגאולה , הייב ו והחליצה . שלישית , נראה כי למעשה לא מתרחש במגילה ייב ו , אלא גאולה . נרחיב על כ ע התלמיד י בהמש . להרחבה בנושא זה ראו ג ב " מדרי ² למורה " . יש לזכור שהתלמיד י הקורא י ברצ את הטקסט אינ מודע י להמש העלילה ולכ ³ ג אינ ער י למושג " ייב ו . " אפשר אפוא להרגיש בנוח שלא להצ י את הנושא בנקודה זו ואז לפסול אותו , אלא פשוט להסביר : יבימת = גיסת . . 24 בשתובה לשאלה : 14 רות מתחייבת להיצמדות מוחלטת לנעמי – ג למק ו הימצאה וג לאמונתה - עד מוות . . 25 מעבר ל " אהבה " שהפסוק מצווה עליה , בתורה יש חוק י ברור י שקשור י להתנהגות לגר . לדוגמה : אסור להטות משפט לרעת הגר : "לא ת ה , מ ט ר ית ••; ולא תחבל , גד למנה " ) דבר י כד ;) 17 , אסור לשקר לגר , אסור לענותו ולהתעלל בו : "וגר לא-ת נה , ולא תלחצ : י- גר י היית , אר מצרי " ) שמות כב . ) 2- , . 26 תשובה לשאלה 15 א : משמעות אחת של המושג גר היא מתקופת המקרא : מי שעבר לגור בתחומי ישראל . המשמעות השנייה מתקופת התלמוד : מי שקיבל על עצמו את חוקי התורה . . 27 תשובה ל שאלה 15 ב : הבחירה של רות היא ג בהיבט של גרה כתושבת במק ו חדש : " י אלא ר לכי אל בא ר ליני ל י , " ג בהיבט של קבלת החוק י החברתיי : "ע ע י " , וג

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר