עמוד:38

. 33 תשובה לשאלה 22 א : נע מ מכנה עצמו " עבד " של אלישע . . 34 תשובה לשאלה 22 ב : כינוי זה חוזר 5 פעמ י . . 35 תשובה לשאלה 22 ג : כינוי זה מלמד על צניעותו של נע מ , על קבלת אלישע כסמכות . כ א אפשר לחזור לפס ' 6 ולהשוות את הכ ינויי בפסוק זה לצו ר הצגת תהל י השינוי שעובר נע מ . . 36 לעני י הדי ו בכיתה - השינויי שחלו בנע מ : הוא נרפא מהצרעת , הוא החל להאמי ³ בה , ' הוא מקבל את סמכות אלישע והוא נעשה צנוע - מו כ להקשיב לעצות של אחר י ואפילו " קטנ י " ממנו במעמד . . 37 הכותרת " הריפוי מרפא ג את הרופא " לקוחה מד " ר רוני מגידוב . . 38 תשובה לשאלה 23 א : האחראי לריפוי נע מ לפי דברי אלישע בפס ' 16 הוא ה' . . 39 תשובה לשאלה 23 ב : האחראי לריפוי נע מ לפי דברי אלישע בפס ' 8 הוא אלישע . בשונה מפס ' - 16 ש אמר שה ' הוא האחראי . . 4- תשובה לשאלה 23 ג : כנראה שג אלישע עבר שינוי של צניעות , של הבנת מקומו . . 41 תשובה לשאלה 24 א : הדמויות שעברו שינוי ה נעמ ואלישע . שתיה נעשו צנועות יותר . . 42 תשובה לשאלה 24 ב : הדמויות שגרמו לשינוי ה הנערה והעבד י - דווקא הדמויות הקטנות , חסרות ה ש והמעמד החברתי . 43 תשובה לשאלה 25 א : הצעה לתשובה : גיחזי מתכ נ לרד ו אחרי נע מ , להשיג אותו ולקחת את המתנות לעצמו . . 44 תשובה לשאלה : 27 אלישע ידע איפה גיחזי ומה היו מעשיו כי ... אלישע הוא נביא . 45 תשובה לשאלה : 28 עונשו של גיחזי - שצרעת נע מ תדבק בו . עונ ש של צאצאיו - ג ל ה תהיה צרעת : " וצרעת נעמ ³ ד ק- בזרע לע ל . " . 46 מידע נוס בעני י הצרעת במקרא , אפשר לקרוא באתר מקראנט . . 47 מדוע המעשה של גיחזי נורא כל כ ? אלישע רצה להעביר לנע מ את המסר , שלפיו הריפוי היה ריפוי נסי , אלוהי . על ריפוי רגיל - משלמ י . על ריפוי אלוהי - אי ד ר לשל . ברגע שגיחזי גובה תמורה בעבור השירות , הוא מקטי את מעשה הריפוי . ולא רק זאת - הוא מתערב בתחומו של אלישע . . 48 מדוע גיחזי " זכה " בצרעת נע מ ? מדוע הצרעת של נע מ דבקה בגיחזי ? כיוו ³ שהתערב במק ו לא לו ! ממש כ ש שכל הקודמ י שחלו בצרעת " זכו " בה , כיוו ³ שהתערבו במק ו לא ל ה . כ ג גיחזי פלש כעת לתחומו של אלישע , פעל על דעת עצמו והתערב במק ו לא לו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר