עמוד:37

. 13 תשובה לשאלה 9 ב : כינוי הדמות הוא " איש האלוה י . " משמעות הכינוי היא שאלישע כפ ו לה ' ופועל מטעמו . משמעויות : מצד אחד , הוא אינו כפו למ ל ; מצד שני , הוא אינו פועל על דעת עצמו ומכוח עצמו . . 14 לשאלה : 1- יש כ א הרבה מראי מק ו . לא חייבי לעבור על כול כדי להב י את הנקודה המרכזית . אפשר לתת לתלמיד י דוגמה או שתיי לעבודה עצמית , או להנחות את התלמיד י לעבודה בקבוצות - שכל קבוצה תיקח אפיזודה לדוגמה . בכל הדוגמאות , לאלישע יש יכולות ריפוי ויכולת לבצע נס י . . 15 תשובה לשאלה 11 א : אלישע הציע לנע מ לטבול 7 פעמי בירד . ³ . 16 תשובה לשאלה 11 ב : נע מ לא קיבל את ההצעה של אלישע , הגיב בכעס וה ל : " ו פ ו ל חמה . " . 17 תשובה לשאלה 13 א : העבדי של נע מ ה המנס י לשכנע אותו . . 18 תשובה לשאלה 13 ב : ה מנס י לשכנע את נע מ לקבל את הצעת אלישע . . 19 העבד י נוקט י מידת " קל וחומר . " א היה מציע ל לעשות משהו קשה , ח מר , היית עושה ? בוודאי ש כ . אז קל וחומר שתעשה את הדבר הק ט , הפשוט . ב כ , העבד י לא נוגע י בשאלת האגו של נע מ ולא בשאלת הריפוי . ה עוש י מהל לוגי ומוציא י את העו ק משאלת האגו . . 2- תשובה לשאלה - 14 נע מ החל י מהצרעת : "ו ב ר ב ר נער קט ו טהר . " . 21 תשובה לשאלה : 15 נע מ פעל בדיוק לפי ההנחיות של איש האלוה י . שתי הוכחות ל כ : האחת - " ו רד ו ט ל ר בע עמ י " ; השנייה - "• דבר א י האלה י . " . 22 תשובה לשאלה 17 א : המילי המתארות את נע מ לאחר הריפוי : " ו ב ר ב ר נער קט ו טהר . " . 23 תשובה לשאלה 17 ב : המיל י המתארות את נע מ לפני הריפוי , בפס ' : 1 "א י ד ל לפני אדניו נ א פנ י י ב נת ה ' עה לאר והא י היה ר חיל מצרע . " . 24 תשובה לשאלה 17 ג : צמד המיל י שיש ב ה ניגוד : ק ט-גדול . 25 . תשובה לשאלה 18 א : השינוי הפיזי שעבר על נעמ נע מ נרפא מצרעתו . . 26 תשובה לשאלה 18 ב : הצעות לתשובה : יית כ שנע מ עבר שינוי פנימי ונעשה צנוע ומו כ להקשיב לקטנ י ממנו . יית כ שנע מ ה פ מ " גדול " ל " ק ט " - ובזכות כ נרפא . . 27 תשובה לשאלה : 19 נעמ מצהיר כי מעתה יעבוד את ה' . . 28 תשובה לשאלה 2- א : נע מ רוצה לתת לאלישע מתנה בתמורה לריפוי . . 29 תשובה לשאלה 2- ב : לפי פס ' , 16 אלישע מסרב לקחת את המתנה " וימא . " ³ אלישע לא רואה בעצמו אחראי לריפוי , ולכ ³ לא צרי לתת לו תמורה , שכר בעד הריפוי . אלישע רואה עצמו כשליח ה' . . 3- תשובה לשאלה 21 א : נע מ מציע שהוא יקח אדמה מישראל . . 31 תשובה לשאלה 21 ב : לכאורה , בהצעה של נע מ יכול להיות מש ו פתרו . א הוא יזבח על אדמת ישראל במק ו על אדמת אר , ב כ כאילו זבח על אדמת ה , ' אלוהי אר ישראל . . 32 תשובה לשאלה 21 ג : הפתרו של נע מ אינו הגיוני . טכנית הוא פותר לכאורה את הבעיה , אבל במהותו הוא מפספס את העיקר , כיוו שהאמונה בה ' מנוגדת בתכליתה לאלוהות מקומית ושוללת אותה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר