עמוד:35

הערות לפרקי הלימוד מלכ י א פרק א . 1 תשובה לשאלה 1 ד : ההצג רומז על הנושא המרכזי בפרק - מציאת יורש למ ל . כדאי להתעכב על שני ענייני מרכזיי . אחד - לראשונה יש " בית מלכות " - מ ל יורש שהוא צאצא למ ל , בשונה ממלכות שאול שנקטעה . שני - שלמה המ ל , עתיד להיות דמות מרכזית בסיפור כינו הממלכה ובתודעת זכרו ³ הממלכה המאוחדת . בנו ס , דמותו של שלמה תלווה אותנו בפרקי הלימוד הבא י - עד למלכ י א יא . . 2 תשובה לשאלה 2 ב : לפי רשימת הבנ י , אדניה הוא הבא בתור למלוכה . תרגיל זה מהותי לביסוס ההצדקה של המהלכ י של אדניה - ושלילת לאחר מ כ . 3 . תשובה לשאלה : 6 רשימת המוזמני של אדניה , מרמזת על כ שהוא לא בטוח בהמלכה שלו את עצמו ... . 4 תשובה לשאלה : 8 הטבלה בשאלה 7 מכוונת לדמיו ב י אבשל ו לבי אדניה . ידוע לנו כי מרד אבשל ו לא הצליח . וכי אבשל ו לא מ ל בסבופו של דבר . מכיוו שאדניה ואבשלו דומ י , ני ת לשער כי סופו של אדניה יהיה דומה לסופו של אבשל ו - ואדניה לא ימל ו . . 5 תשובה לשאלה : 9 בת שבע מתנגדת למלכות אדניה כיוו ³ שהיא אמו של של שלמה , וכמוב הייתה רוצה ששלמה , בנה , יירש את כס המלוכה . . 6 תשובה לשאלה : 1- לפי שמואל ב יב , 25-24 ה ' אוהב את שלמה . נראה כי נ ת הנביא מתנגד למלכות אדניה , כיו ו שהוא יודע שה ' מעד י את שלמה כמ ל . . 7 תשובה לשאלה : 11 דוד בחר בשלמה , בנו , לרשת אותו כמ ל . . 8 תשובה לשאלה 18 א : סי מ האתנחתא מופיע תחת המילה " ארצה . " תשובה לשאלה 18 ב : חלק הפסוק שמתאר מה יקרה א אדוניה יהיה בסדר " : א יהיה לב חיל לא י ל מ ער ת רצה " ... תשובה לשאלה 18 ג : חלק הפסוק שמתאר מה יקרה א אדוניה לא יהיה בסדר : ... " וא רעה ת צא ב ומת " : מל כ י א פרק ב . 1 פסוק י – 9-1 צוות דוד לשלמה . הצוואה מחולקת לארבעה חלק י . הרעיו המרכזי הוא : "כל אחד כגמולו " - דוד מצווה על שלמה לנהוג בכל אחת מהדמויות מעברו של דוד - כגמולו . כיוו שאי משמעות לסדר הליניארי של חלקי הצוואה , אפשר לגוו ולתת את המשימות כעבודה מקבילה בקבוצות - ולערו ² סיכ ו במליאה - ולחל במליאה את הרעיו המרכזי . 2 . תשובה לשאלה : 1- אדניה מבקשת את אבישג השונמית לאישה - אותה אבישג שהייתה הסוכנת של דוד המ ל ועברה לשלמה . יש הטוענ י שאדניה היה תמי , ורצה את אבישג לאישה , יש הטוענ י שרצה את המלוכה . . 3 תשובה לשאלה 11 א : שלמה פירש את בקשת אדניה לשאת את אבישג - כמרד במלכות . . 4 לעניי שאלה : 15 אפשר להזכיר את תמיכת אביתר בדוד באמצעות שמואל ב טו 23 . - 37 - . 5 על מימוש הנבואה לבית עלי - בשמואל א ג - פסוק י . 13 , 14 זוהי סגירת מעגל ע תחילת ספר שמואל . . 8 לעניי שאלה : 16 ני ת להזכיר כ א את שותפות יואב ברצח אוריה החיתי ואת רצח אבשל ו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר