עמוד:13

ואול , מרבית החוקר י סבור י שהסיפור איננו סיפור היסטורי אלא סיפור דמיוני , הדומה לסיפור י רב י שנפוצ ו בקרב היהוד י באר ישראל ובגולה בתקופה הפרסית ובתקופה היוונית ) ההלניסטית . ) לפי גישה זאת , המגילה היא מעי רו מ היסטורי . החומר האותנטי הכלול במגילה הוא רק תפאורה , והדמויות הראשיות , כמו ג כל פרטי העלילה , רחוק י מאוד מהמציאות . ראוי לזכור ש הסיפור המתואר במגילה אינו מתועד ולו ג ברמז בכרוניקות הפרסיות , וג לא בתיאור י של ההיסטוריונ י היווניי בתקופות מאוחר ות יותר . ועוד דבר : למרות ההיכרות שהיא עורכת לנו ע ההווי בחצר הפרסית , המגילה סותרת את הידוע לנו על אחד י ממנהגי הפרס י . כ , למשל , על פי החוק הפרסי אסור ל מ ל לשאת אישה שאינה פרסייה . כמו כ כלל לא ידוע לנו על מלכה ב ש אסתר או על מלכה ב ש ושתי . יתרה מזאת : הצו להשמיד את היהוד י אינו מתא י לפרס העתיקה , שה ייתה מעצמה סובלנית יחסית כלפי עמ י שחיו תחת שלטונה . לפי גישה ז את המגילה נכתבה בס ו תקופת פרס או בתחילת התקופה ההליניסטית 2---4-- ( לפסה " נ . ) חוקר י רב י סבור י שהמגילה היא קומדיה , כפי שעולה מהטעויות , מהמצבי המגוחכ י , מהיפוכי המצב י ומצירופי המקר י . יש הסבור י שהמגילה היא " סאטירה " - יצירה המבקשת לבקר את האימפריה הפרסית ואת סגנו ³ החיי בה , ואילו אחר י סבור י שמדובר ב " פארסה - " יצירה שכל מטרתה לעורר צחוק , כלומר : לא לבקר , אלא לשעשע . וא כ , במגילה מופיעות דמויות קריקטוריות מוגזמות מאוד , הממוקמות במקומות ובמצב י בלתי סביר י . כ , למשל , אירוע משפחתי שולי - היעדרה של ושתי מהמשתה - מוצג במגילה כמשבר לאומי . הטו בעלילה בא לידי ביטוי באמצעות ריבוי המשתאות ) עשרה , )! והוא נות למגילה אופי של חגיגה ) קרנבל ( והילולה . מטרת הטו הקרנבלי היא לתת את התחושה של חיי החצר הפרסית ולש ק את אופיו של חג הפור י - חג שצמח מתו אירועי הסיפור . מגילת אסתר היא החילונית מבי ספרי המקרא , ש כ שמו של אלוה י אינו מוזכר , ו א התערבותו אינה נזכרת במפורש אפילו פע אחת . אי במגילה ג אזכור למקדש , לתפילה או לטקסי פולחניי . חז " ל התייחסו לקושי זה ודרשו כי שמה של אסתר ני ת על ש הסתר הפנ י של המגילה : " אסתר מ התורה מנ י - ואנוכי הסתר אסתיר ' - " המגילה עניינה הוא הסתרת האל בז מ הגלות , ו לכ נוכחותו היא רק מאחורי הקלע י . ו ע זאת , השמות " אסתר " ו " מרדכי " ה שמות מוכר י בתרבות הפרסית העתיקה . ה ש אסתר אינו אלא עיבר ת של ה ש א תר - אלת האהבה והמלחמה הבבלית / פרסית , וה ש מרדכי הוא ה ש מרד , האל הבורא , שהיה האל הראשי של בבל .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר