עמוד:12

. 2 ב . מבוא תוכני למגילת אסתר מגילת אסת ר מספרת את סיפורו של חג הפור י . לפי המגילה , מקורו של החג בסיפור ה הישרדות של היהוד י והצלחת באר זרה . המגילה מספקת את הרקע ההיסטורי לחג הפורי ) שהוא החג היחיד המופיע במקרא א אינו מופיע בתורה , )! ובדר ² זו היא מנציחה אותו כחג . למרות שהמגילה אינה מזהה בוודאות את המ ל אחשוורוש המדובר ואת הז מ המדויק שבו התרחשו האירוע י , יש חוקר י הסבור י כי המגילה אמינה מבחינה היסטורית . לפי חוקר י אלה המל אחשוורוש הוא חשירש הראשו או ) כסרכסס ביוונית ( , ששלט בממלכת פרס בשנ י 486-465 לפסה " נ . ואמ נ , במגילה מופיעות מיל י פרסיות רבות ) כגו אחשדרפנ י , פרתמ י , גנז י , דת , פתג ( , כמו ג מידע אותנטי לגבי החצר הפרסית , המנהג י וה מוסדות . מ מצא י ארכאולוגיי הממצא הארכאולוגי הוא הבסיס המדעי המאפשר הצלבת נתונ י ע התיאור י המקראיי , ולכ ³ הוא מסייע להיסטוריו לשחזר את ההיסטוריה של ע ישראל הקד ו . ואמנ , רק מנהיג י ואירוע י המוזכרי בספר מלכ י זוכ י לאימות היסטורי באמצעות נתונ י ח ו-מקראיי . כ , למשל , נזכר לראשונה ה ש " בית דוד " ככינוי לממלכת יהודה בכתובת ארמית המ כנה " כתובת תל ד " והיא מהמאה ה- 9 לפסה " נ . כתובת ז את מוכיחה שדוד היה דמות היסטורית , מייסדה של השושלת שמלכה ביהודה . כ נזכר י בממצא י ארכיאולוגיי נוספ י , ג מלכ י אחרי ואירוע י היסטוריי חשובי . דוגמאות נוספות : אחאב מ ל ישראל הוא - המ ל הראש ו המופיע בכתובת ח ו–מקראית . אחאב מופיע כאחד משלושת בעלי הברית שעמדו מול מל אשור בקרב קרקר , בשנת 853 לפסה " נ . ) קישור לכתובת באתר מקראנט . קישור למפת הקרב באתר מקראנט 7-1 ) . לפסה " נ – מסע סנחריב ליהודה , חורב ערי יהודה והמצור על ירושל י . ) חיפוש במאגר המידע של מקראנט : לפי מילות חיפוש – " לכיש , " סנחריב )" מסיבה ז את ספר מלכ י הוא הספר החשוב ביותר מבחינה היסטורית לתיאור קורות ע ישראל בעת העתיקה . ו ע זאת , המחקר הארכאולוגי מציג תמונה שונה לחלוטי על מצבה של ממלכת ישראל ויהודה מהמצב המתואר בספר מלכ י . כ , למשל , על פי ח פירות ארכאולוגיות המיוחסות לתקופת שלמה - ירושל י , עיר דוד , מצטיירת כאזור דליל מ ה בחינה היישובית ועלוב למדי , וודאי רחוק מאוד מהתיאור המקראי על ימי דוד ושלמה . לחלופי , דווקא שושלת עמרי , המוצגת כגרועה ביותר בספר מלכ י , מצטיירת על פי הממצא י הארכאולוגיי כשושלת החזקה ביותר , שהפכה את ממלכת הצפו לממלכה חזקה ועשירה . השוואות אלה מוכיחות כי ספר מלכ י נשע על מקורות היסטוריי מהימנ י , א מקורות אלה נכתב י מחדש מתו השקפת עול דתית וחברתית . ראוי לזכור שההיסטורי ו הקד ו רואה בנתונ י ההיסטוריי בעיקר אמצעי חינוכי ולא נושא למחקר עיוני , לש גילוי ה " אמת . " בעו ל העתיק מטרת ההיסטוריה היא לח נ את הקורא י ללמוד מהעבר על הווה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר