עמוד:9

" משפט י לדר " ² תכנית הלימוד י מדגישה ניב י וביטויי המופיע י בפרק י של ספר מלכ י , לדוגמה : " עד מתי את פוסח י על שתי הסעיפ י , " " הרצחת וג ירשת , " " וכאשר אבדתי אבדתי " , ועוד - פסוק י שהיו לנכסי צא ברזל בשפה העברית ומשמש י ג בעברית של ימינו . בנוס לביאור של המשפט י והביטויי במהל ² רצ הלמידה , מובא י הבולט י שב ה בפינה " משפט י לדר " ² המופיעה בסיומ של מרבית הפרק י . אנו מציע י להיעזר בפינה זאת ולהדגיש את הביטויי והמשפט י המובא י בה . דמויות עזר את הלימוד בספר מלוות שלוש דמויות של בעלי חיי : הינש ו , התיש והעורב . כל אחת מה מייצגת ומעלה " קול " אחר : הינש ו - בתפקיד ה " חכ " - מסביר ומבהיר נקודות שונות בטקסט המקראי וא מביא מידע ח ו-מקראי . התיש - בתפקיד ה " ת " - שואל שאלות , לכאורה בסיסיות , ומאפשר את השמעת קולו של התלמיד שלא תמיד מבי את ה " מוב מאליו . " העורב - אולי מעט " רשע - " ב שיחו של העז , שעונה ומבהיר את ה " מוב מאליו . " הדמויות האלה מופיעות ברוב פרקי הספר , ה בחלק של הקומיקס ו ה בחלק של ההצעות להוראה-למידה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר