עמוד:6

. 1 ב . מבנה ה ספר לתלמיד - " הוראות הפעלה " כל יחידת לימוד בספר הלימוד תנ " ² לכיתה ו מורכבת משני חלק י : - עלילת הפרק או הפרק י הכלול י ביחידת הלימוד , המספרת באמצעות קומיקס . הקומיקס מלוה בפסוק י או בחלקי פסוק י , הלקוח י מ הפרק בתנ ² " ומאפשר י התמצאות וקישור בי הטקסט המקראי לבי הקומיקס . - דיו דידאקטי בפרק / י והצעות להוראה-למידה של הפרק / י באמצעות פעילויות , ביאור י , הסבר י , הפניות ועוד . החלק העוסק ב מגילת אסתר שונה משאר חלקי הספר והוא בנוי כ : - תחילה מובא סיפור המגילה כולה , פרק י א-י , בקומיקס . - בחלק השני של העיסוק במגילה מובא דיו דידאקטי בפרקי המגילה על פי נושא י . כ א תמצאו הצעות להוראת הנושא י המרכזיי של המגילה - ממלכת פרס , הקהילה היהודית בפרס , דמויות נש י במגילה , " ונהפ ו הוא " , מצוות החג ומנהגי החג . לה ל הפירוט של מרכיבי ההצעות להוראה-למידה : כותרת הפרק מלבד מספר הפרק בתנ , ² " הכותרת מביאה את תמצית הפרק , מיקוד נושאי , ולעת י ציטוט מרכזי . כותרות אלה מבהירות את מוקד הדי ו או מגרות לדי ו , ויכולות להוות פתיח או סיכ ו להוראת הפרק . כותרות משנה כדי למקד את הלמידה ולאפשר מקטעי הוראה , חילקנו כל פרק ליחידות-משנה , על פי רוב לפי החלוקה הנושאית ולפי הפסוק י ברצ הפרק בתנ . ² " כל יחידת-משנה מוכתרת בכותרת צבעונית . כותרות אלה מאפשרות מיקוד והגדרת הנושא , לטובת תלמיד י ש " הלכו לאיבוד . " " עוגני - " פתיח לפרק , סיכומי ביניי וסיכ ו הפרק הנחת יסוד היא כי רצ הספר - יש בו אשליה . הספר אמנ רצ י , אול ההוראה מקוטעת מטבעה : א בשיב ו שיעורי התנ ² " במערכת השעות או בהפסקה בי שיעור לשיעור , וא בת ו השיעור עצמו - לעת י קטיעה " כיתתית " בשל הודעה חשובה או הפרעה אחרת ולעת י קטיעה אישית של התלמיד , שמחשבתו מתפזרת ... על כ הגדרנו בכמה מקומות עוגנ י שיאפשרו למורה ולתלמיד י להיות יחד ברצ ההוראה . הדי ו בכל פרק נפתח בפסקה היוצרת חיבור בי הפרק הקוד לבי הפרק הנוכחי - ה ברצ העלילה וה בהדגשת נקודות לדיו ולניתוח , אשר נפתחו בפרק הקוד ועתידות להידו בפרק הנוכחי . עוד בכל פרק : סיכומי ביניי המרכז י את העלילה ואת הנקודות המרכזיות שהועלו עד כה . וכמוב - סיכ ו הפרק , למיקוד ולסיכ ו הדי ו בו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר