עמוד:35

הפעולה הראשונה של דוד היא ניסיון לכיבוש באמצעות משא ומתן . תגובת היבוסים קשה להבנה . לפי אחד הפירושים , היבוסים היו בטוחים בביצורים החזקים של העיר , והיו סבורים כי גם אם כל הלוחמים ייצאו ממנה , ויישארו בה רק אנשים נכים , עדיין הם יוכלו להתגונן בקלות מפני דוד . לכן הם משוכנעים ש " לא יבוא דוד המה , " כלומר , דוד לא יוכל לחדור אל תוך העיר , והם אומרים לו שהוא יצטרך להילחם אפילו בעיוורים ובפיסחים ( מי שצולעים ברגליהם , ( כי גם הם יוכלו להגן על העיר . הפעולה השנייה של דוד , לאור תגובת היבוסים , היא כיבוש צבאי של העיר . לפי אחד הפירושים למילה " צינור , " המופיעה בפס ' " - 7 צינור " הוא תעלת מים שקישרה בין העיר המבוצרת למעיין שמחוצה לה , ודוד הצליח להשתלט על העיר בעזרת ניתוק התעלה הזאת , או באמצעות לוחמים שחדרו דרך התעלה לתוך העיר . . 4 ירושלים לא הייתה מזוהה עם שום שבט משבטי ישראל - בלי רקע היסטורי של מאבקים , סמלים או דמויות . הבחירה בירושלים אפשרה כינון של עיר בירה לממלכה מאוחדת . שמואל ב , פרק ו . 1 הערה עקרונית : כדאי להציג את הבאת הארון כחלק מתהליך : יצירת ממלכה מאוחדת < הקמת בירה חדשה < קביעת המקום הקדוש באמצעות ארון ה . ' . 2 בחלקו הראשון של פרק זה מצוי ריכוז יוצא דופן של בעיות נוסח , והן מעידות על כך שהטקסט סבל בנקודה זאת משיבושים במסירה . כמה מן השיבושים אפשר לשקם בעזרת הטקסט המקביל בדברי הימים א יג . הנה רשימה מרוכזת של שיבושים כאלה : א . " מבעלי יהודה ) " פס ' - ( 2 צ " ל : " בעל יהודה , " והיו " ד בסוף המילה " בעלי " נכפלה בטעות בגלל ראשית המילה " יהודה . " ב . " שם שם ) " פס ' - ( 2 המילה נכפלה בטעות . ג . " אל עגלה חדשה וטשאהו מבית אבינדב אשר בגבעה [ ... ] נהגים את העגלה חדשה ) " : פס ' - ( 4-3 המילים נכפלו בטעות , והבעיה ניכרת בשגיאה הלשונית " העגלה חדשה " בסוף פס ' - 3 כנגד הצורה התקינה " עגלה חדשה " בתחילת פס ' . 3 עינו של הסופר קפצה מן המילה " עגלה " בסוף פס ' 3 למילה " עגלה " בתחילת הפסוק , והוא העתיק מחדש את מה שבא אחריה . ד . " בכל עצי ברושים ) " פס ' - ( 5 חסר מובן בהקשר הזה , העוסק בכלי נגינה . צ " ל כמו בתרגום השבעים ובנוסח המקביל בדה " א יג , " : 8 בכל עז ובשירים " ( חילופי י / ו , חלוקה מוטעית של האותיות בין המילים "] עצי " / " עז ו ( בשירים , [ "( שיכול אותיות "] ברושים " / " בשירים . ( [" ה " . השל " ( פס ' - ( 7 תיבה חסרת משמעות בעברית ( הניסיונות לפרשה מלשון " שגיאה " בארמית הם מדרשים , ( וכנראה נשמטו כאן מילים שנשמרו בנוסח המקביל בדה " א יג , " : 10 וטכהו על אשר שלח ידו על הארון "[ ... ] ( ייתכן שהאותיות " השל " הן שיבוש מן המילה " שלח " . ( ו " . לפני ה ' אשר בחר בי ) " פס ' - ( 21 הרצף מוזר , וכנראה נשמטו כאן מילים שנשמרו בתרגום השבעים : " לפני ה ' [ ארקד . ברוך ה' ] אשר בחר בי " וכו . ' . 3 עונש על התערבות בקדושה במקומות נוספים בתנ " ך : עוזה נענש מאחר שלא פחד ולא ירא מקדושת ארון ה . ' בהקשר זה מעניין לזכור את סיפור מותם של בני אהרון , נדב ואביהוא , ב ספר

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר