עמוד:33

שמואל ב א . 1 טוב ורע - למי ? פס : 4 ' א . היה אפשר לשאול שאלה רחבה יותר : למי הבשורה טובה , ולמי היא רעה ? לעם ? לשאול ? לדוד ? ליהונתן ? לשליח ? אבל בחרנו למקד את השאלה בדוד . ב . תשובה סתמית ( טובה / רעה ) אינה מספיקה . בקשו מהתלמידים לנמק , וכך לזהות מרכיבים " טובים " ו " רעים . " לדוגמה : הבשורה טובה לדוד , משום שעכשיו הוא יכול למלוך , ואויבו , שרצה להורגו ורדף אחריו - מת ; הבשורה רעה לדוד , משום שיהונתן חברו מת , ומשום שעכשיו כל האחריות של המלוכה והדאגה לעם מוטלת על כתפיו . וכמובן , יכולים להיות לתשובה עוד היבטים רבים - הזמינו את התלמידים לחשוב . . 2 גרסאות לסיפור מות שאול : יש חוקרי מקרא הטוענים כי למעשה לפנינו 2 גרסאות שונות , סותרות , למותו של שאול . אנחנו בחרנו להציג גישה הרמוניסטית , שלפיה אין סתירה אלא רצף סיפורי אחד , שבו גרסה אחת משלימה את הפרטים החסרים בגרסה האחרת ( כך אפשר לפתור , לדוגמה , את הסתירות בין בראשית א לבראשית ב-ג בעניין תיאור בריאת העולם ובריאת האדם . ( לפי גישה זאת , שאול אכן נפל על חרבו , כפי שמסופר בפרק לא בשמואל א , והנער העמלקי ראה אותו כשהוא כבר היה במצב זה . אפשר לעגן גישה זאת בטקסט . כיצד ? אפשרות א : יש פרטים שאינם מופיעים בפרק לא , ואילו הנער העמלקי משלים פערים של זמן - שאול אכן נפל על חרבו , אלא שעבר זמן והוא לא מת מיד . לפי אפשרות זאת , הנער דובר אמת . אפשרות ב : הנער ראה את שאול כשהוא כבר מת ולקח את הכתר מראשו . לפי אפשרות זאת הנער משקר לדוד , מתוך מחשבה שכרוצחו של שאול הוא יזכה לתהילה אצל דוד . . 3 ניתן לענות תשובה פשוטה , הנובעת מפשט הכתוב - מדברי דוד : מכיוון שהנער הרג את שאול המלך - משיח ה . ' אפשר לפתח " דיון צידי " בעניין עדיפותו של דוד על שאול : למדנו בפרק טו כי עונשיו של שאול - פיטוריו ומותו - באו עליו מכיוון שלא שמע בקול ה ' ולא השמיד את עמלק כפי שציווה עליו שמואל . בפרק זה מופיעים 2 רמזים לעדיפות של דוד . א - בפס ' : 1 " ויהי אחרי מות שאול ודוד שב מהכות את העמלק " [ ... ] ב - בפס ' " : 15-13 ויאמר דוד אל המער הםגיד לו אי מזה אתה ויאמר בן איש גר עמלקי אנכי [ ... ] ויקרא דוד לאחד מהמערים ויאמר גש פגע בו ויכהו וימת " . אפשר לשאול : כיצד נרמז לנו בפס ' אלה שדוד עדיף על שאול ? . 4 דוד לא העז להרוג את משיח ה - ' לא רק כדי להימנע בעצמו משפיכות דמים , אלא כדי שה ' יהיה זה שישפוט ויכריע : " ישפט ה ' ביני ובינך ונקמני ה ' מםך וידי לא תהיה בך " ( שמואל א , כד , . ( 12 אז איך הנער העז לעשות זאת ? הצעות לפתרון : א . העמלקי חורג מה " משוואה " של דוד . ב . אין סיבה שהעמלקי יפעל לפי ההיגיון של דוד . לעמלקי יש סיבה לנקום בשאול . ג . אולי העמלקי הוא הוא שליח ה ?' . 5 קינת דוד : בספר לתלמיד הצענו 2 הצעות למוקדים בניתוח הקינה . לפניכם 2 הצעות נוספות . המלצתנו : להתמקד בציר או שניים של ניתוח , כדי לא להלאות . הצעות נוספות : א . סוגיית הנשים : לפי קינת דוד , מה עלולה להיות תגובתן של נשות הפלישתים לבשורה ? ומה עלולה להיות תגובתן של נשות ישראל ? השוו בין התגובות . ב . קינת דוד כיום : א . האם נתקלתם בציטוטים מתוך קינת דוד ? מתי ? באיזו הזדמנות ? ב . פסוקים מתוך " קינת דוד " מצוטטים רבות בטקסי זיכרון לחיילי צה " ל . מדוע ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר