עמוד:31

ב . הידוק הקשר בין אופן השכנוע לבין מה שנגע ללבו של דוד בסופו של דבר . ג . חשיבות ההימנעות משפיכות דמים . . 4 הסיבות ברמה הטקסטואלית : בסיפור שאול ודוד במערה - קול פנימי ; בסיפור נבל ודוד בכרמל - קול חיצוני משכנע . הסיבות ברמה החברתית : מתי ולמה קל / קשה לנו יותר ? כשהחלטה באה מתוכנו או כשמקבלים עצה של אדם אחר ? אפשר להתייחס לאינטרסים - לא לשאת בעונש . הימנעות משפיכות דמים . שמואל א כח . 1 למה צריך לתקשר עם המתים ? כאן נדרשת רגישות , מכמה סיבות : א . ייתכן שיש בכיתה תלמידים שקרוביהם נפטרו . ב . במשפחות השונות יש תפיסות שונות לגבי עולם המתים , גלגול נשמות , אמונות הקשורות במתים ובמוות ועוד . יש לשים לב - ייתכן כי לחלק מאיתנו הקשר עם המתים נראה מופרך . אולם היחס ליכולת לתקשר עם עולם המתים , גם בלי קשר לאמונות מהבית , קשור בנסיבות . לדוגמה : בליל הסדר נראה הגיוני לחכות לאליהו הנביא . ובהקשר לקונבנציה הספרותית - ב " הארי פוטר " רואה הארי את הוריו המתים במראה כחיים . התגובה של הקורא לגבי מידת הראליה של נוכחות המתים בסיפור , קשורה לציפיות שלו מהקונבנציה הספרותית ומההקשר של הסיטואציה . . 2 שאול לא ויתר על הפנייה לה , ' והוא אף מוותר על הפנייה באמצעות נביא בלבד . אלא שמותו של שמואל , המסופר בפס ' 1 ובכך מציב מכשול כבר בראשית הפרק , משבש את המהלך התקין . שאול מנסה להתמודד עם המכשול ולהגיע אל הנביא , על אף מותו , באמצעות בעלת האוב - כדי שתעלה לו באוב את שמואל וכדי ששמואל יפנה לה' . שמואל א לא [ ... ]" . 1 פן יבואו הערלים האלה ודקרני והתעללו בי - "[ ... ] פס ' : 4 שאול אומר ממה הוא פוחד . אפשר להבין זאת כפחד שיתעללו בו לפני מותו , ואפשר להבין זאת כפחד שיתעללו בגופתו לאחר מותו ( כפי שאכן קרה . ( על נושא הכלים לא נאמר ברורות ממה הוא פוחד : " ולא אבה נשא כליו כי ירא מאד " ( פס ' . ( 4 העדר הפירוט מהווה כר נרחב לפרשנויות ולהשערות בכיתה . אפשר להיעזר בפירוש מצודת דוד : " פח ד מה , ' לשלוח יד במשיחו . " אנו ממליצים להיעזר בפירוש רק לאחר שהתלמידים יעלו את השערותיהם , ובכל אופן לא להציג את הפירוש כתשובה הנכונה היחידה . . 2 מרכז הפרק - פס ' : 6 אפשר להסב את תשומת הלב לכך שפס ' 6 ממוקם בדיוק במרכז הפרק והוא מהווה סיכום של פס ' 6-1 ופתיח לאירועים בפס ' . 13-7

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר