עמוד:30

חיצוני למצב - ה ' כבר בחר בו . שנית - אם דוד כבר יודע את התשובה , בואו נראה איך הוא מוביל את שאול להבנות האלה . . 4 כינויי דוד ושאול - תשובות מצופות : כינויי שאול - משיח ה ' ( פס ' , ( 10 , 6 אדני המלך ( פס ' , ( 8 אבי ( פס ' , ( 11 מלך ישראל ( פס ' . ( 14 כינויי דוד - כלב מת , פרעש ( פס ' , ( 14 בני ( פס ' . ( 16 מטרת התרגיל היא להראות שלפי הכינויים , שאול " גדול " מדוד . אולם אפילו הדרישה לשוויוניות לא יכולה לבטל את המציאות שלפיה דוד הוא הנבחר , הוא " גדול " משאול . אפשר להגיע לרזולוציות של זיהוי הדובר : " מי מכנה את מי " - דוד ? המספר ? שאול את עצמו ? אבל לטובת התרגיל של יצירת אי שוויון לטובת שאול - לא כל כך חשוב מיהו הדובר . מבחינה דידקטית - כדאי להקפיד ולשים לב : א . שהתלמידים מתייחסים לכל הפרקים ; ב . שהם כותבים את הכינויים בלוויית מראה מקום ; ג . שהם מבינים מהו " כינוי . " " . 5 והיה ה ' לדין ושפט ביני ובינך "[ ... ] האם אכן המצב בין השניים שוויוני ? לא - כי שאול גדול מדוד , ומפני שברור לנו שדוד הוא המלך הנבחר . כדאי לאסוף פה הרבה תגובות מהילדים . . 6 מתי פונים לאפשרות של משפט ? הצעה לדיון : א . מתוך מצוקה - כאשר אין שום דרך אחרת לפתור את הסכסוך ; ב . כאשר אדם בטוח שהצדק אתו ומשפט יוכיח את צדקתו . אפשר וכדאי לקשר את הסיפור המקראי , שבו דוד פונה ל " שופט " - לחיי בית הספר ולאפשרות לפנות לתלמידים ה " מגשרים , " בעלי הסמכות ליישב סכסוכים . שמואל א כה . 1 הערות כלליות : א . אנו ממליצים לקרוא תחילה את הפרק כולו , המהווה יחידה שלמה של סיפור ובו התחלה , אמצע וסוף - ורק אז לעבור לניתוח הפרק . ב . פרק זה מתחיל בדיווח אודות מותו של שמואל ( פס ' . ( 1 הפסוק לא משתלב בפשטות - לא בפרק כד ולא בפרק הזה . הרוב הגדול של הפרשנים ( גם המסורתיים וגם החדשים ) נזקקו לבעיה זאת והציעו לה פתרונות שונים , מכיוון שהבעיה מקשה על הרצף , והפתרונות מורכבים . העדפנו להתחיל את הטיפול ביחידה מפס . 2 ' מותו של שמואל מסופר שוב בתחילת פרק כח , בסיפור שאול ובעלת האוב , שם משמעותו גלויה יותר לעין . . 2 מדרש לשם " נבל , " פס ' - 2 כמה הסברים לשמו של נבל : א . אברבנאל : " והיה שם האיש נבל מילדותו או שקראוהו בני אדם כן על רוע תכונותיו " ... ב . אבי הרד " ק פירש על פי חלקם השני של דברי אברבנאל באומרו : ... " אלא מרוב גריעות היו קוראין אותו בני אדם נבל " . כלומר , אפשר להתייחס לשמו של נבל או כאל שמו הפרטי של האיש , או ככינוי שניתן לו על שום מעשיו הגרועים . ג . בערבית - נביל , פירושו אציל , מיוחס . הסבר זה תואם את תיאורו של נבל כ " איש גדול מאוד . " אם כך , ייתכן שיש כאן שני כיוונים למדרש השם - האחד לחיוב , והאחר לשלילה . . 3 הצעות לכיווני חשיבה : א . סגנון ספרותי .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר