עמוד:27

שמואל א טו . 1 מקורות מקראיים לסיפור עמלק : כאן הבאנו מדברים פרק כה ( ראו עמ ' . ( 78 עוד על סיפור עמלק ביציאת מצרים אפשר לקרוא בשמות פרק יז . . 2 מהו המסר החינוכי במלחמה נגד עמלק , לפי פירוש הרש " ר הירש ? הרש " ר הירש רואה את צו המלחמה בעמלק כעניין עקרוני של מלחמה במי שפוגע בחלש וכאמצעי שאמור להזכיר לנו שלא להיות כמו העמלקים . אפשר לפתח את הדיון למלחמה סמלית ברוע פנימי המצוי בנו . אין ספק שעניין החרם הוא קשה ובעייתי . הבאנו את דברי הרש " ר הירש דווקא כדי ללמד על מקום החסד שבנו - לא לפגוע בחלשים ולהימנע מבריונות , " אפס סובלנות לאלימות . " . 3 על שחרור הקיני - פס ' : 6 שאול מאפשר לשבט הקיני ( מתוך עמלק ) לברוח לפני המתקפה של ישראל על עמלק בזכות התנהגות החמלה שנהגו הקיני בישראל , בניגוד לעמלק . . 4 האם שאול דובר אמת - ? פס ' : 13 כדאי לכוון פה להשוואה בין תשובת שאול : " הקימתי את דבר ה "' לבין בדיקה של הפעולות של שאול בפסוקים 10-8 . . 5 על דימוי עצמי : בהקשר של הסיפור המקראי - כדאי לקשר לפרקים ט ו- י , שבהם ניסה שאול לחמוק מהמלוכה בתחושה שהוא קטן מדי . בהקשר חינוכי רחב יותר - אפשר לשאול שאלה עקרונית ומורכבת מעט על דימוי עצמי : איך אדם נראה בעיני עצמו ? למה התפקיד מחייב אותו ? . 6 הצעה לדיון : הרחבת הדיון בנושא האחריות - האם אחריות לוקחים או מקבלים ? מצד אחד , למסגרת יש גבולות ולא תמיד יש מקום לחריגה מגבולות התפקיד המקצועי או החברתי של אדם . מצד שני , לעתים כדאי וצריך לנקוט יוזמה ו " להגדיל ראש . " . 7 האם זאת תוצאה או עונש - ? פס ' : 26 כדאי לעשות אבחנה עקרונית גם לגבי התנהלות הילדים בבית הספר , בבית ובעולם בין תוצאה ישירה של דבר - לא למדתי למבחן < לא הצלחתי , וכו - ' לבין עונש שהמורה או התקנון קבעו . אפשר לפתח כאן גם דיון עקרוני בינינו , כמורים , אם ענישה של תלמיד שעבר על התקנון היא תוצאה או עונש . לכאורה זהו עונש ולא תוצאה ישירה , כי השעיה או שלילת הפסקה אינם " חוקי טבע . " אבל אולי , אם נתייחס ברצינות לגבולות שנקבעו בתקנון ונהיה עקביים - גם בענישה וגם בחיזוקים - הילדים יוכלו לראות בענישה או בגמול תוצאה ישירה של מעשיהם . " . 8 נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם " - פס ' : 29 דבריו של שמואל אינם מדויקים . הרי אלוהים כן מתחרט לעתים על דבריו ( כמו בשמות ל " ב , . ( 14-1 ובכן , אלה דברי שמואל על ה , ' ולא דברי ה ' עצמו . וכבר ראינו שיש לעתים ניגוד בין דברי הנביא לדברי ה . '

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר