עמוד:25

המדינה הם ראשונים בין שווים , ובעת בחירות - הקולות של כל האזרחים שווים - עשירים ועניים , גברים ונשים , ראשי המדינה ואזרחים מן השורה . שמואל א ט . 1 בהמשך נוכל לבדוק בכל אירוע המספר על שאול אם תכונות אלה של שלו באות לידי ביטוי . . 2 בשאלת כינוי " איש האלוהים " כ " רואה " אפשר לקשר לפרק ג - חזון , נבואה , עלי שרואה / לא רואה . . 3 מדוע הנערות " מושכות " זמן ? השהיה ספרותית ; ממד קומי ; אולי תגובות לנוכחותו של עלם יפה תואר ; יצירת מתח ודאגה - דיסוננס בין תוכן הדברים , ובו הבנות המדרבנות לפעול במהירות , לבין הביטוי הטקסטואלי לכך : ריבוי מלל , שנדמה כי מעכב את שאול ואת נערו . . 4 אפשרות נוספת - הצעה לדיון : במציאות שלנו - האם כדאי לדבוק במושא החיפוש , או להיות פתוחים בחיפוש למציאת דברים חדשים ? שמואל א י . 1 כדאי להתייחס לנשיקת שמואל לשאול גם במובן הפשוט והיום- יומי ביותר - הבעת רגש של חיבה . אמנם שמואל הנביא התנגד למלוכה , אולם בינו ובין שאול נרקמת מערכת יחסים שיש בה רגש , ולא רק מילוי תפקיד . הממד הרגשי-אישי במערכת היחסים ייחשף בעוצמה רבה בהמשך , בעת צערו של שמואל על ההדחה של שאול ( שמואל א , טז , פס ' . ( 1 . 2 לעניין ההמתנה בגלגל - פס ' : 8 בנוסף לנבואה , כבר עכשיו שמואל מצווה על שאול ציווי המתייחס לאירוע עתידי . בפרק יג , לפני המלחמה , יהיה על שאול להמתין לשמואל . אמנם התלמידים אינם יודעים את המשך הסיפור , אבל כדאי להדגיש נקודה זאת , כדי לסגור מעגל בפרק יג . " . 3 גורל " ו " הגרלה " - פס ' : 24-20 אפשר לקרוא עוד על השימוש במושגים " גורל " ו " הגרלה " בדף מידע שנקרא " גורל " מאת גליה סמו במאגר המידע שבאתר מקראנט . www . mikranet . org . il חשוב להבהיר לתלמידים שבמקרא " - גורל " אינו הגרלה שרירותית אלא דרך לגילוי הרצון האלוהי . [ ... ]" . 4 נחבא אל הכלים " : מדוע " נחבא ?" אפשר להתייחס לנסיבות שהביאו להמלכת שאול - הלך לחפש אתונות ומצא מלוכה , ולמעשה , כלל לא הביע שאיפה , כוונה או רצון למלוך . בנוסף , כדאי להדגיש שהוא המלך הראשון , ולכן כלל לא ידע מה צפוי לו . פעמים רבות מפרשים את הביטוי " נחבא אל הכלים " כענווה . ומה הם ה " הכלים ?" רש " י מפרש שהכלים הם אורים ותומים שהיו משמשים לתקשור עם אלוהים . פרשנים אחרים מפרשים שמדובר בחפצים כלשהם שהיו שם , והמוקד הוא בהתחבאות של שאול דווקא .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר