עמוד:21

שמואל א פרק א . 1 עקרות ולידה ניסית . דוגמאות נוספות : סיפוריהן של שרה ( בראשית טז , ( רבקה ( בראשית כה , , ( 21 אם שמשון ( שופטים יג . ( בכל הסיפורים האלה , בסופו של דבר בעיית העקרות נפתרת . מוטיב העקרות הוא רמז מטרים ללידה פלאית של דמות שתהיה חזקה ורבת השפעה . שרה ילדה את יצחק , רבקה את יעקב ועשיו , אשת מנוח את שמשון . אפשר להשוות את תגובת אלקנה לחנה : " חמה , למה תבכי ? ולמה לא תאכלי ? ולמה ירע לבבך ? הלוא אנכי טוב לך מעשרה בנים ) " ! פס ' , ( 4 לתגובת יעקב לרחל : " וטחר אף יעקב ברחל וטאמר התחת אלהים אנכי אשר מנע מםך פרי בטן ) " : בראשית ל , . ( 2 בסופו של דבר , גם בסיפור רחל וגם בסיפור חנה - האל פותח את רחם האישה העקרה בזכות האישה עצמה : רחל - " וטזכר אלהים את רחל וטשמע אליה אלהים וטפתח את רחמה ) " : בראשית ל , ;( 22 חנה " - וטשכמו בבקר וטשתחוו לפני ה ' וטשבו וטבאו אל ביתם הרמתה וטדע אלקנה את חמה אשתו וטזכרה ה : ' ויהי לתקפות הטמים ותהר חמה ותלד בן ותקרא את שמו שמואל כי מה ' שאלתיו ) " שמואל א , א , . ( 20-19 האם להרחיב בנושא העקרות ? תלוי בכיתה ובסיפורים האישיים של הילדים . קצת קשה לילדים בגיל זה להזדהות עם הנושא , אלא אם כן זהו חלק מסיפור משפחתי שהם חוו . אפשר לחדד היבטים שונים של הסיפור : ההיבט הרגשי ; היבט הזוגיות ; אפשרויות התמודדות בהווה ( דוגמת אימוץ ) ועוד . כיווני הפיתוח של הנושא תלויים במורה וכן בכיתה - ברמתה ובאופייה . . 2 כל נדרי : אם מלמדים את הפרק בתחילת השנה , בתקופת החגים , כדאי לקשור את הדיון בנדר של חנה לתפילת " כל נדרי " וליום כיפור . כדאי לדעת כי תפילת חנה היא חלק מההפטרה של היום הראשון של ראש השנה . ( ההפטרה כולה - שמואל א פרק א ופרק ב עד פס ' ( . 10 הרעיון בבחירת פרקים אלה כפרקי ההפטרה הוא לחזק ולהמחיש את כוחה של התפילה - דוגמת תפילת חנה . " . 3 מורה : " מילה יחידאית , המופיעה במקרא רק בהקשר של נזירות עולם . בשאר המקרים יש שימוש במילה " תער . " כדאי לעיין בסיפור שמשון בבמדבר ו . . 4 הצעה לדיון מסכם בשאלה : אם בסופו של דבר פתח ה ' את רחמה של חנה , מדוע מלכתחילה סגר את רחמה ? אפשר להסביר זאת בלידה הניסית של הילד שמואל . במקרא מצויות דוגמאות נוספות ללידה " ניסית " לאחר עקרות האם , שבעקבותיה נולד " ילד פלאי " ( יצחק , יעקב , שמשון . ( שמואל א פרק ב 26-11 . 1 הפרק הזה מתאפיין במתח מסוים : השוואה בין היורשים האפשריים - בין הבנים הביולוגיים של עלי לבין שמואל , ה " בן המאומץ . " הפרק מסביר מדוע שמואל ( ולא בניו של עלי ) יהיה היורש של עלי . . 2 כדי לתאר את השלילי בהתנהגות של חופני ופנחס , בחרנו להציג דרך בסיסית - בחינת האלימות הכרוכה בפעולות שלהם . אם רוצים טיפול מעמיק יותר - לאחר הצגת " משפט הכוהנים " אפשר לערוך השוואה בין החוק לבין הסיפור שלפנינו באמצעות טבלה או דיון . חלקב - הערות לפרקי הספר

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר