עמוד:17

. 4 ב . ערכים מנחים בפיתוח הספר בהוראת התנ " ך יש הזדמנות להקניית רבדים רבים של ערכים תרבותיים - ישראליים ויהודיים - כחלק מהוראת התרבות העברית . השפה , הסיפורים , הדמויות , המקומות - כל אלה יוצרים את התשתית האסוציאטיבית-תרבותית בקרב ילדים ובני נוער , הגדלים להיות אזרחים במדינת ישראל . על כן , דגש ייחודי הושם בספר על עצם הבנת הסיפור כחלק מתהליך ניכוס התנ " ך . כמו כן הושם דגש על הממד השפתי תוך שילוב הקניית מיומנויות מקראיות , ביאורי מילים והדגשת ניבים וביטויים בשפה העברית . בנוסף הודגש הממד הגאוגרפי , מתוך מטרה ליצור זיקה קוגניטיבית ורגשית בין המקומות המתוארים בסיפור המקראי לבין חיי היום- יום של הלומדים , ולעודד את ערך אהבת הארץ . הקניית ערכים אישיים וחברתיים . תכניו של ספר שמואל מזמנים עיסוק בערכים אישיים וחברתיים כאחת , לדוגמה : לחץ חברתי , איפוק , אחריות , מנהיגות ועוד . בד בבד עם העיסוק בתכנים , ראינו לנכון לשלב בהיבטים המתודולוגיים של הספר גם ממד ערכי - דהיינו , לעודד לריבוי דעות ולסובלנות , עבודה של תהליך לאורך זמן , יצירתיות כערך . הספר מכוון ל יצירת קשר בין המקרא לבין העולם החווייתי , האינטלקטואלי , התרבותי והערכי של התלמידים , במטרה להעמיק ולהרחיב את תפיסתם העצמית ואת תפיסתם לגבי העולם הסובב אותם . השפה העברית כערך . מתוך תכנית הלימודים במקרא : " לימוד המקרא כחלק מפיתוח האוריינות - ' אוריינות ' היא מכלול התנהגויות , תגובות , נורמות וציפיות שיש כלפי שפה כתובה . פיתוח כשירות אוריינית של תלמידים הוא תחום מרכזי בבית הספר היסודי . תפקיד בית הספר הוא לחשוף לפני התלמידים מאפיינים שונים של טקסטים מסוגים שונים . אחד מסוגי הטקסטים שיש לחשוף לפני התלמידים הוא הטקסט המקראי . נקודת המוצא להבנת המקרא היא בבעיות הקיומיות האנושיות והאוניברסליות ובמסרים הרעיוניים שהוא עוסק בהם . שפת המקור המקראי קשה , ולכן יש להכין את הלומדים בשלבים לקראת השגת הדרגה הגבוהה של קריאה עצמאית ומדויקת . עד שיגיעו לדרגה זו יש לסייע להם בקריאת המקרא ובהבנתו " . אחד הקשיים הידועים בהוראת המקרא הוא הקושי השפתי של התלמידים בקריאת פסוקי המקרא - אוצר המלים הזר , התחביר השונה , סימני הפיסוק השונים ( טעמי המקרא . ( פעמים רבות השפה עצמה מהווה מכשול בהבנת הסיפור , בבחינת " שפה זרה , " ואף יוצרת רתיעה מקריאת הטקסט המקראי . בספר הלימוד שמואל שמנו דגש רב על ההיבט השפתי . אנו רואים בהקניית השפה , בשימוש בה ובהיכרות אתה , ערך העומד בפני עצמו . אחת ממטרות הספר היא העשרת המבע הלשוני של הלומד באמצעות הקריאה והכתיבה . זאת בהלימה להישג נדרש 7 בחינוך הלשוני : " קריאת טקסטים מן המקורות היהודיים כחלק בלתי נפרד מהמורשת התרבותית היהודית ותוך עמידה על ייחודם הלשוני " בהתמודדות עם הטקסט המקראי מסייע הקומיקס , המשלב את פסוקי המקרא ואת השפה הדבורה , תוך הכוונה להתמצאות ולתיווך בין האיורים לבין הפסוקים הרלוונטיים בתנ " ך . מסייעות בכך גם משימות הזיהוי וחילוץ הפרטים מתוך הטקסט . דגש לשוני נוסף בספר הוא

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר