עמוד:16

הקניית מיומנויות קריאת הטקסט המקראי קריאת הטקסט המקראי שונה מקריאת טקסט עברי רגיל , ולכן מצריכה הקניית מיומנויות ייחודיות : א . התמצאות - מציאת מראי מקום ( שימוש בגימטריה . ( מקובל לסמן פרקים באותיות ופסוקים במספרים , וזאת אף הדרישה של תכנית הלימודים . על מנת להקל את ההתמצאות , שילבנו את הפסוקים בקומיקס , תוך ציון מספרי הפסוקים . ב . טעמי המקרא - תכנית הלימודים במקרא מבקשת להקנות בכיתה ה שניים מטעמי המקרא . האחד - סוף פסוק ") סילוק " . ( השני " - אתחנתא . " מתוך הנחה שמיומנות זיהוי הטעם " סוף פסוק , " וזיהוי תיחום הפסוק , נרכשו בשלב מוקדם יותר - בחרנו להתמקד בהקניית הטעם " אתנחתא " כאמצעי לשיפור הקריאה וההבנה . ג . ביאורי מילים - אוצר המילים המקראי שונה מאוצר המילים המודרני , ומהמשלב הלשוני של תלמידי כיתה ה . שילוב הביאורים בשולי הספר מאפשר קריאה שוטפת . אפשר להיעזר בביאורים כהכנה לקריאת הפסוקים , ברצף קריאת הפסוקים , או כהכוונה לשימוש אישי של התלמידים . ד . זיהוי פערים בטקסט - פעמים רבות הטקסט המקראי אינו חושף הכול - רגשות , אירועים , הסברים . הפערים בטקסט מזמנים השלמה ומאפשרים לדמיון לפרוח . הקומיקס הוא כלי עזר לזיהוי הפערים ולמילוי הפערים . ה . פרשנות - להבדיל מביאורי מילים , פרשנים מזהים בפסוק קושי לשוני , ערכי , אמוני , ומציעים לו הסברים על פי תפיסת עולמם . בספר אנו מציעים היכרות עם פירושים . מרבית הפירושים נמצאים במדריך למורה , לשיקול דעתו של המורה . ו . זיהוי חזרות ומילים מנחות - הטקסט המקראי מדגיש רעיון מסוים באמצעות חזרות ומילים מנחות . בספר אפשר למצוא הקניה של המושג והפניה של המורה לאיתור מילים מנחות , והעיקר - משמעותן . ז . קונבנציות ספרותיות - בטקסט המקראי אפשר לזהות מבנים ספרותיים , כמו " מצג " ( שמואל א ג , ( " משל " ( שמואל ב יב , ( ועוד . שיטת ההקניה של מושגים אלה בספר היא מהפרט ( מהדוגמה ) אל הכלל : א . לימוד וניתוח תוכן הפסוקים ; ב . הגדרת מאפייני המושג הספרותי ; ג . סינתזה - בדיקת המקרה הספציפי מול ההגדרה . ח . " מושגים מקראיים - " בתהליך הלמידה המצטבר של פרקי התנ " ך התלמיד נתקל במושגים החוזרים על עצמם . בתחילה הם נרכשים , ובהמשך הלמידה הם הופכים להיות שימושיים . בספר זה הדגשנו כמה מושגים מרכזיים הנובעים מתוך רצף הפרקים - " נבואה , " " קדושה , " " משפט - חוק " , " מידה כנגד מידה " ועוד . ט . השוואה בין מקורות- הבנה מעמיקה של הטקסט המקראי , כמו גם חשיבה מסדר גבוה , מחייבת לעתים קרובות השוואה בין טקסטים . ועם זאת , נראה כי לעתים הפיזור בין מקורות שונים מקשה על התלמידים להבחין בין עיקר לטפל . על כן , לפעמים הצענו לתלמידים לערוך רשימות , ולא טבלאות השוואה , ופעמים רבות הבאנו ביאור של המקור , ולא פסוק נוסף , כדי לא להלאות את התלמידים . במקומות שבהם הזמנו השוואה , הצענו כלים , כמו סימון בצבעים של מילים ורעיונות חוזרים ועוד .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר