עמוד:10

ומסעיר ובראייה פסיכולוגית נוקבת יותר מן הסיפורים המשוקעים בשאר הספרים ההיסטוריים שבמקרא . אין אנו יודעים בוודאות מתי נתחבר ספר שמואל . העריכה הסופית הייתה חלק מן המהלך הגדול של יצירת החיבור ההיסטוריוגרפי המקיף את כל רצף הספרים מיהושע ועד מלכים , והוא נעשה כנראה סמוך לחורבן הבית הראשון - זמן מה לפניו או לאחריו - כלומר במאה 7-ה או 6-ה לפסה " נ . אבל קשה לתארך את מלאכת העריכה של הקבצים הקדומים שעמדו לפני העורך , ועוד יותר קשה לדעת מתי נתחברו המקורות הבודדים עצמם ( שרובם סיפורים . ( העובדה שהסיפורים מתאפיינים בתיאור חי ביותר של הדמויות ובעמדה מורכבת וביקורתית כלפיהן , הביאה חוקרים למחשבה שהסיפורים נתחברו זמן קצר יחסית לאחר המאורעות המסופרים בהם , ואם כך הרי הם מקורות קדומים ביותר שנכתבו לכל המאוחר בימי שלמה , כלומר בסביבות המאה 10-ה לפסה " נ . בעשורים האחרונים ניכרת גישה ספקנית יותר בקרב כמה וכמה חוקרים , ויש הטוענים שכל סיפור מקראי שאי אפשר להצליב אותו עם נתונים השאובים ממקורות חוץ-מקראיים ( ולפי שעה זה מצבם של כל הסיפורים שבספר שמואל , ( הוא תוצר של פעילות ספרותית מאוחרת וחסרת ערך היסטורי . אבל שאלת הערך ההיסטורי של הסיפורים הכלולים בספר שמואל אינה מעלה או מורידה מעוצמתם הספרותית ומליטושם הלשוני והסגנוני . כל הקורא בסיפורים אינו יכול שלא להיות מרותק לתפניות העלילתיות ולסבך היחסים בין האישים השונים , המתוארים בלשון מדויקת ורבת- רבדים . סיפורים אלה הם מן הפסגות הגבוהות ביותר של הפרוזה העברית מאז ומעולם , והם מקור לסדרה ארוכה של רעיונות , מושגים ומטבעות לשון , המהדהדים עד היום בתרבות העברית ובלשון המדוברת בפינו . על הקריאה בסיפורים מעיב במידת מה הנוסח הבעייתי של הספר . נוסח המסורה משתלשל מכתב- יד קדמון , שכנראה היה פגום במקומות רבים , והפגמים גרמו לעתים קרובות לשיבוש קשה במשמעות הפסוקים . אחת הדוגמאות המפורסמות נמצאת בשמ " א יג , : 1 " בן שנה שאול במלכו ושתי שנים מלך על ישראל . " אי אפשר להתייחס ברצינות למידע זה , שהרי הסיפורים על המלכת שאול מתארים אותו כבחור צעיר , גבוה " מכל העם משכמו ומעלה " ( שמ " א י , , ( 23 ותיאור זה בוודאי אינו הולם תינוק בן שנה ! אף אין כל אפשרות לדחוס את כל האירועים המסופרים על שאול ועל בניו לתקופת מלוכה בת שנתיים . אפשרות אחת להסבר היא שנשמטו לפחות שתי מילים מן הפסוק : " בן X שנה שאול במלכו X-ו ושתי שנים מלך על ישראל . " אפשרות נוספת - שעד כה שאול מלך שנה וסך הכול מלך שנתיים . אבל אין בידנו לדעת כיום מה הן בדיוק המילים האבודות . יש דוגמאות רבות נוספות לשיבושי נוסח כאלה ( ואחרים ) בגוף הספר , אך לא תמיד הם כה צורמים . לכן לא הערנו על בעיות נוסח בכל מקום , אלא רק במקומות שאין בהם שום דרך הגיונית להבין את הכתובים כפי שהם לפנינו , והכרח הוא להניח שנוסחם השתבש . ספר שמואל ( בתנ " ך ) מתאר תהליכים חברתיים , פוליטיים ודתיים שהתחוללו בחברה הישראלית בתקופתו של שמואל הנביא ואחריו : תהליך המעבר ממשטר שבטי למשטר מלוכני ; מאבק בין מלכות בית שאול למלכות בית דוד ; שינוי במקום הפולחן - משילה לירושלים , וביסוסה של ירושלים כעיר הבירה וכעיר הפולחן המרכזי ת . התהליכים הללו מיוצגים על ידי שלוש דמויות מרכזיות : שמואל ( שמ " א , פרקים א- טז , כח , ( שאול ( שמ " א ט – שמ " ב א ) ודוד ( שמ " א טז – שמ " ב

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר