עמוד:9

. 2 מבוא תוכני לספר שמואל ספר שמואל הוא השלישי בסדרת ספרי התנ " ך המגוללים את תולדות ישראל למן הכניסה לארץ ועד ליציאה ממנה : ( 1 ) ספר יהושע מתאר את כניסתם של שבטי ישראל לארץ כנען ואת כיבוש הארץ מידי העמים היושבים בה . ( 2 ) ספר שופטים מתאר את המשך תקופת הכיבוש ואת ההתנחלות במסגרות משפחתיות ושבטיות . ( 3 ) ספר שמואל מתאר את המעבר המדיני , החברתי והתרבותי למסגרת של ממלכה . ( 4 ) ספר מלכים מתאר את קורות ישראל בתקופת המלוכה החל בימי הזוהר של הממלכה המאוחדת בהנהגת דוד ושלמה , דרך קיומן המפוצל של ממלכת ישראל בצפון וממלכת יהודה בדרום , וכלה בחורבנן של שתי הממלכות בידי האימפריות הגדולות של העולם העתיק – אשור ובבל – והגלייתם של בני ישראל מן הארץ . הרציפות בין הספרים האלה ניכרת היטב בספר שמואל על שני חלקיו . הסיפורים על עלי בפרקים הראשונים של שמואל א הם המשך ישיר לסיפורים על תקופת המנהיגים המקומיים שבספר שופטים . והסיפורים על מאבקי הירושה והאינטריגות הפוליטיות והמשפחתיות בחצר המלך דוד בסוף שמואל ב מתקשרים ישירות לסיפורים על המאבקים סביב המלכת שלמה בפרקים הראשונים של ספר מלכים א . לפי זה מסתבר שספר שמואל הוא במהותו חלק מחיבור היסטורי מקיף יותר , והוא מתאר תקופה מוגדרת בתוך הרצף הזה . לפיכך הוא נתפס כחלק בעל גבולות משלו בתוך החיבור ההיסטורי הגדול . בכתבי היד העבריים העתיקים , ספר שמואל הוא ספר אחד רצוף . בהדפסות של ספר זה כיום הוא מחולק לשני חלקים , המכונים בהתאמה " שמואל א " ו " שמואל ב . " חלוקה זו , וכן החלוקה הפנימית לפרקים , חדרו לעולם היהודי רק במאה ה- , 16 והן מבוססות על החלוקה של הספר בתרגומיו ליוונית וללטינית . שם הספר במסורת היהודית נובע מן הדמות הראשונה המתוארת בהרחבה בספר , הלוא היא דמותו של שמואל הנביא . לעומת זאת בתרגום העתיק ליוונית , שנעשה כבר בימי הבית השני - במאות הראשונות לפסה " נ - ספרי שמואל ומלכים נתפסים כארבעה חלקים של ספר אחד ארוך , הקרוי " מלכויות , " ולפיכך שמואל א הוא " מלכויות א " ושמואל ב הוא " מלכויות ב . " בדומה לשלושת הספרים ההיסטוריים האחרים , גם ספר שמואל כולל מקורות שונים ומגוונים , כגון סיפורים , שירים וקטעי רשימות . ואולם בניגוד לספרים האחרים , בספר שמואל כמעט שאין דברי עריכה המלכדים את המקורות השונים במסגרת אחת מאחידה , ונראה שלפני העורך כבר עמדו קבצים מקיפים יחסית שהוא מיעט להתערב בהם . תכונה זאת מקנה לספר שמואל אופי ספרותי השונה מאופיים של שאר הספרים ההיסטוריים . בשאר הספרים , ובייחוד בספרי שופטים ומלכים , ניכרת יד העורך במסגורה של כל יחידה ספרותית בדברי הטפה אידאולוגיים אחידים למדי . בספר שמואל , לעומת זאת , היחידות הספרותיות מועמדות זו אחר זו - או משתלשלות זו מתוך זו - בלא הסברים אידאולוגיים דוגמטיים , אלא מתוך נביעה היסטורית וספרותית רציפה למדי . על זה יש להוסיף את הייחוד הספרותי של הסיפורים עצמם , המצטיינים בעיצוב דרמטי חי

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר