עמוד:7

- הזמנה ליצירה / לכתיבה / לאיור- תוך התייחסות לשונות בין הלומדים , לחשיבות הרלוונטיות של החומר הנלמד ולייחודו של הטקסט המקראי . משימות אלה מאפשרות מילוי פערים , ובכך הן מגרות ליצירה אישית ולדיאלוג של הקורא עם הטקסט . - משימות לסיכום הפרק - המתמקדות בהיבט מסוים או מזמינות ל " מבט על " על הפרק הנלמד . כדי להקל את התקשורת בין המורה לתלמידים , מספרנו את המשימות . המשימות לתלמידים מהוות גם חלק מהאמצעים להערכת תהליכי הלמידה . - לדיון בכיתה - משימות שבהן התלמידים נדרשים להביע עמדה על בסיס הידע הנלמד . בסוג המשימות הזה יש חשיבות למיגוון הדעות , לסיעור המוחות ולהפריה ההדדית בכיתה . פרשנות אחת המיומנויות הנדרשות מ " אוריין תנ " ך " היא התמודדות עם פרשנות למקרא . ועם זאת , לעתים הפרשנות חוסמת וסותמת במהירות רבה מדי את הקשיים בטקסט ולא מאפשרת התמודדות איתם , הבנת הקושי והצפת פתרונות אפשריים . זאת ועוד , לעתים הפרשנות מסיטה את הקורא מהטקסט המקורי , ואז נוצר טשטוש בין המקור לבין הפרשנות . על כן , את מרבית הפירושים הבאנו במדריך למורה , ככלי עזר למורה וכהצעה לפעילות עם התלמידים . במקומות אחרים הבאנו פרשנות ואף הזמנו את התלמידים לחשיבה ביקורתית - עימות בין שתי פרשנויות או תגובה והתייחסות לפרשנות . מפות לשימוש במפה בשיעורי התנ " ך יש חשיבות רבה , מכמה סיבות : . 1 אחד מצירי התוכן המרכזיים בעלילת ספר שמואל הוא ההתגבשות של כלל שבטי ישראל סביב מלכות אחת , שמרכזה בעיר ירושלים . במקביל לתהליך מדיני זה , ירושלים הפכה למרכז הדתי של עם ישראל . לתהליכים אלה של התרכזות ואיחוד הממלכה והקדושה בירושלים יש ביטוי גם בממד הפיזי-גאוגרפ י ( סיפור יביש גלעד , נדודי ארון הקודש , ( והשימוש במפה מאפשר המחשה ויזואלית שלהם . . 2 ספר שמואל גדוש בקשרים חיוביים ושליליים עם עמי האזור , והשימוש במפה מאפשר הבנה של מערכות היחסים עם העמים השכנים ( המלחמות עם הפלישתים , עמלק , מתנות מלך צור לדוד . ( . 3 תלמידי כיתה ה כבר אמורים לדעת לקרוא מפה ( את מיומנויות המפה לומדים בשיעורי מולדת וגאוגרפיה בכיתה ג , ( והמפה עשויה להעניק משמעות לשמות המקומות הנזכרים בתנ " ך . העיון במפה וההתבוננות במיקומם של האירועים והמקומות שעלילת הפרק מספרת עליהם , גם מסייעת להמחשת הסיפור התנ " כי . . 4 המפה עשויה לשמש אמצעי ליצירת קשר חיובי אל ארץ ישראל , נופיה ואתריה . אזורים ומקומות רבים המופיעים בסיפורי ספר שמואל מוכרים לתלמידים שונים ברחבי הארץ כמקום מגורים או כמקום יעד לטיול . אנו רואים חשיבות רבה ביצירת זיקה בין המקומות המוכרים לתלמיד בהווה לבין אותם מקומות המוזכרים כבר בתקופת התנ " ך . המפות שהבאנו מעוצבות ברוח הקומיקס של הספר , אך הן מדויקות מבחינה מדעית . ראליה בחלק מן הפרקים מופיעים פרטים שאפשר להמחישם באמצעות ממצאים ארכאולוגיים . בחרנו לא להעמיס , אלא להתמקד בממצאים המקדמים את ההבנה ומסייעים לה ( דוגמת קרן השמן

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר