עמוד:6

כותרת הפרק מלבד מספר הפרק בתנ " ך , הכותרת מביאה את תמצית הפרק , מיקוד נושאי , ולעתים ציטוט מרכזי . כותרות אלה מבהירות את מוקד הדיון או מגרות לדיון , ויכולות להוות פתיח או סיכום להוראת הפרק . כותרות משנה כדי למקד את הלמידה ולאפשר מקטעי הוראה , חילקנו כל פרק ליחידות- משנה , על פי רוב לפי החלוקה הנושאית ולפי הפסוקים ברצף הפרק בתנ " ך . כל יחידת- משנה מוכתרת בכותרת צבעונית . כותרות אלה מאפשרות מיקוד והגדרת הנושא , לטובת תלמידים ש " הלכו לאיבוד . " " עוגנים " - פתיח לפרק , סיכומי ביניים וסיכום הפרק הנחת יסוד היא כי רצף הספר - יש בו אשליה . הספר אמנם רציף , אולם ההוראה מקוטעת מטבעה : אם בשיבוץ שיעורי התנ " ך במערכת השעות או בהפסקה בין שיעור לשיעור , ואם בתוך השיעור עצמו - לעתים קטיעה " כיתתית " בשל הודעה חשובה או הפרעה אחרת ולעתים קטיעה אישית של התלמיד , שמחשבתו מתפזרת ... על כן הגדרנו בכמה מקומות עוגנים שיאפשרו למורה ולתלמידים להיות יחד ברצף ההוראה . הדיון בכל פרק נפתח בפסקה היוצרת חיבור בין הפרק הקודם לבין הפרק הנוכחי - הן ברצף העלילה והן בהדגשת נקודות לדיון ולניתוח , אשר נפתחו בפרק הקודם ועתידות להידון בפרק הנוכחי . עוד בכל פרק : סיכומי ביניים המרכזים את העלילה ואת הנקודות המרכזיות שהועלו עד כה . וכמובן - סיכום הפרק , למיקוד ולסיכום הדיון בו . ביאורים בשוליים של עמודי ההצעות להוראה מופיעים ביאורים למילים , לפסוקים ולחלקי פסוקים . רוב הביאורים מתייחסים לפסוקים הקשורים למשימות , חלקם מתייחסים לפסוקים שבכותרות- המשנה , וחלקם מתייחסים לפסוקים המופיעים בקומיקס . לא ביארנו את כל המילים הקשות , כדי לא להעמיס . בחרנו להתמקד במילים קשות במיוחד , במילים שהבנתן חשובה להבנת ההקשר , ובמילים שיעשירו את אוצר המילים ואת השפה הדבורה והכתובה של התלמידים - מילים שאפשר להשתמש בהן גם בחיי היום- יום שלנו . הרחבה את רוב רובן של ההרחבות ( המסומנות באמצעות הינשוף המסביר וגופן שונה ) שילבנו בתוך רצף ההוראה- למידה . זאת מתוך הנחת יסוד דידקטית- קוגניטיבית , שמהלך השיעור הוא רצף אחד של הוראה- למידה ושל התרחשות , וההרחבות אינן חלק נפרד ממהלך השיעור אלא נדבך משמעותי בהבנה של הנושא או בהעמקה בו . הצעות נוספות להרחבה נרמזות בדברי דמויות העזר - התיש העורב והינשוף , המובאות ברצף הפרקים , לשימוש בהתאם לשיקול הדעת של המורה . משימות חילקנו את המשימות לכמה סוגים : - משימות הקשורות לעבודה צמודה לטקסט המקראי - מציאת ביסוס לתשובה , קישור בין תכנים שונים לבין פסוקים , ועוד . - משימות הזמנה לחקר - משימות שעיקרן איסוף פרטי מידע ויצירת הכללה : השערה , מסקנה , גיבוש עמדה , טיעון ועוד .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר