עמוד:4

. 1 א . במה נתייחד הספר הזה משאר הספרים ? שילוב איורי קומיקס- בכל פרק מוצגת תחילה עלילת הסיפור באמצעות איורי קומיקס . האיורים מלווים בפסוקים מהתנ " ך . מטרת השימוש בקומיקס היא לסייע בהבנת הפרק ברמה הבסיסית - הבנת רצף העלילה של הסיפור . הוראת הפרק באמצעות נושא מארגן - הניתוח של כל אחד מהפרקים מתמקד במספר של נושאים : עניין מרכזי בעלילה , מושג , דמות , ערך , מיומנות מקרא ועוד . ההנחה היא שבכל אחד מפרקי ספר " שמואל " ישנם אינספור נושאים לניתוח ולהוראה , אבל מפאת מגבלות הזמן , וגם מתוך השאיפה להגיע להבנה מעמיקה ככל האפשר , כדאי להתמקד ולבחור מתוכם את הנושאים החשובים ביותר והמתאימים ביותר לגילם של הילדים . על כן ויתרנו על נושאים מסוימים , והרחבנו בנושאים אחרים . ועם זאת , במדריך למורה מופיעות הצעות מגוונות להרחבה , הנתונות לשיקול דעתו של המורה . דיון במסרים המרכזיים של ספר שמואל - בראיית- על , ספר " שמואל " עוסק בכמה תהליכים מרכזיים - פוליטיים , חברתיים ודתיים : ביסוס המלוכה כשיטת שלטון על העם ( לעומת תפקידי הכוהן , הנביא , השופט ;( ביסוס מלכות בית דוד על ישראל ; מרכזיותה של ירושלים כעיר הבירה . התהליכים הללו מיוצגים על ידי שלוש דמויות מרכזיות - . 1 בשער העיר - פתח דבר למורה ספר הלימוד שמואל פותח בהתאמה לתכנית הלימודים החדשה במקרא , התשס " ג . הספר מציע דרכים להוראת וללמידת ספר " שמואל " וכן המסרים , הרעיונות , המטרות והמושגים המופיעים בתכנית הלימודים , וזאת בהתאמה לגיל הילדים ולמשתמע ממנו - תחומי עניין , ידע קודם , שלב התפתחותי בהקשר של שפה ואוצר מילים ובהקשרים רגשיים ומוסריים , ועוד . הספר כולל את פרקי הלימוד מהספרים שמואל א , שמואל ב ומלכים , המופיעים בתכנית הלימודים לכיתה ה . הספר מושתת על עקרונות הוראת תחום המקרא ועל התכנים , המיומנויות והערכים המופיעים בתכנית הלימודים להוראת המקרא , התשס " ג . המדריך למורה שלפניכם נועד לסייע לכם , המורים , בתהליך ההוראה . במדריך למורה ובמערך ההשתלמויות המלווה את התכנית , תמצאו הצעות רבות לארגון הלמידה ולעיבוד חומרי הלמידה להוראה בכיתה . כך , אנו מקווים , יהיה המסע הלימודי בין פרקי שמואל חוויה מרתקת לכם ולתלמידיכם . בנוסף על המבוא - המדריך למורה מכיל את ספר הלימוד עצמו , שבשוליו מופיעות הערות והארות למורה . ההערות למורה כוללות העשרה של ידע ( פרשנויות , מדרשים , חקר המקרא ועוד , ( המלצות והצעות להוראה ולהרחבת הדיון , הפניית תשומת הלב לקשיים אפשריים בהוראה ועוד . חלק א - מבוא כללי

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר