עמוד:16

הצעה למהלך פעילות : . 1 איסוף - כבר בראשית הלימוד , לאחר היכרות ראשונית עם נושאי הספר , מבקשים מן התלמידים לאסוף קטעי מידע ולסמן על כל ידיעה את המקור והתאריך . כדאי שגם המורה עצמו ייקח חלק פעיל בתהליך האיסוף . . 2 מיון - התלמידים דנים בעקרונות מיון אפשריים וממיינים את הידיעות שאספו על פי העקרונות שנבחרו . לדוגמה , מיון לפי פרקי הספר , לפי נושאים כלליים , לפי סוגי היישובים ועוד . תהליך המיון יכול להתבצע במליאת הכיתה או בקבוצות . . 3 עיבוד החומר והצגתו - החומר יעובד על פי כמה נקודות ( כולן או חלקן : ( א . זיהוי עיקרי הדברים ב . פירוש הדברים ג . הקשר לנושאי הספר ד . קישור להתנסויות אישיות ה . ביקורת והערכה ו . חיזוי מגמות לעתיד על סמך הטקסט אפשר להציג את החומר בדרכים שונות : בקלסר , על גבי פלקט , במצגת וכדומה . הצגת החומר יכולה לשמש כבסיס להערכת התלמידים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר