עמוד:15

ה . שילוב אקטואליה בלימוד הנושא לנושאים רבים בספר יש ביטוי בחיי היום יום ובאמצעי התקשורת , וחשוב מאוד לשלב חומרים אקטואליים במהלך הלימוד . לשילוב האקטואליה מטרות שונות : . 1 עדכון נתונים ותופעות . . 2 העשרת הנושאים הנלמדים . . 3 הבלטת הרלוונטיות של הנושאים הנלמדים . . 4 בחינת הנושאים המצויים על סדר היום הציבורי . . 5 יישום החומר הנלמד . . 6 לימוד בדרך מעניינת . . 7 מטרות נלוות : היכרות עם שפת התקשורת ושימוש מושכל וביקורתי באמצעי התקשורת . אפשר לשלב אקטואליה בלימוד הנושא בדרכים שונות : . 1 לשלב ידיעות רלוונטיות לנושאי הספר באופן שוטף במהלך הלימוד : בראשית השיעור , במהלכו או בסיומו . . 2 לאסוף ולנתח קטעי אקטואליה בנושא מסוים . . 3 " כתב עת בנושא ישראל" - אפשר לבחור קבוצה של תלמידים שתשמש מערכת של עיתון ולהוציא מעין כתב עת בנושא ישראל שיכלול אסופה של ידיעות . לכתב העת אפשר להמציא שם ואף להפיץ אותו בין תלמידי הכיתה והשכבה ( המערכת יכולה להיות כיתתית או שכבתית . ( . 4 לבצע פרוייקט מקיף שיתמשך לאורך הלימוד ויכלול שלבים אחדים : איסוף , מיון ועיבוד של המידע . ד . דיון דילמה דילמה נוצרת כאשר קיימים ערכים סותרים או השקפות-עולם מנוגדות . במקומות אחדים בספר מופיעות דילמות , וכדאי לעסוק בהן בטכניקת ההוראה-למידה הנקראת "דיון . "דילמה הצעה למהלך פעילות שלב א : שיחה במליאת הכיתה , לשם בירור מהות הדילמה . בשיחה זאת יש להעלות באופן ברור וחד-משמעי את הערכים והשקפות-העולם הבאים לידי עימות . שלב ב : התלמידים מתחלקים 3-ל קבוצות דיון : . 1 קבוצה ובה כל התלמידים המצדדים בערך האחד . . 2 קבוצה ובה כל התלמידים המצדדים בערך האחר . . 3 קבוצה ובה התלמידים שלא החליטו החלטה חד-משמעית . בכל קבוצת דיון התלמידים מעלים את הנימוקים לתמיכתם בערך האחד או האחר . שלב ג : התלמידים מתכנסים למליאת הכיתה ודנים בדילמה . חשוב מאוד לשלב בדיון זה משחקי תפקידים וויכוחים בין מספר מצומצם של משתתפים ( שאר תלמידי הכיתה צופים . ( שלב ד : מאפשרים לתלמידים ששינו את דעתם במהלך הדיון לשנות את מקומם , ולהסביר מדוע שינו את דעתם . שלב ה : התלמידים מסכמים בכתב את הדעות השונות ומביעים את דעתם האישית המנומקת .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר