עמוד:14

מיפוי מושגים מפת מושגים היא תיאור גרפי של מושגים ושל הקשרים ביניהם . הכנת מפת מושגים דורשת מן הלומד להתמקד בהבנת המושגים שהוא עוסק בהם , ולברר את משמעותם של מושגים שעדיין אינם ברורים . כן עליו לבחון את הקשרים שבין המושגים , ולחזור ולבחון את יחסי ההירארכיה ביניהם . כל אלה עשויים לתרום ללמידה משמעותית . את מפת המושגים יוצרים בשלושה שלבים : . 1 מזהים את המושגים המרכזיים בנושא . . 2 ממיינים את המושגים לקבוצות . . 3 מציינים את הקשרים בין המושגים באמצעות קווים מחברים ובאמצעות מילות קישור המתארות את סוג הקשר . מה הם יתרונות המיפוי ? מתי אפשר להשתמש בו ? . 1 בעזרת מיפוי מושגים אפשר לזהות את הידע המוקדם של התלמידים על הנושא , ולעקוב אחר התקדמותם . . 2 מיפוי המושגים הוא דרך טובה לארגון ידע , לרכישתו , לזכירתו וליישומו . . 3 בעזרת מיפוי מושגים אפשר לתכנן עבודה בנושא אישי . . 4 מיפוי מושגים הוא דרך טובה לסיכום פרק או נושא . . 5 מיפוי מושגים הוא דרך טובה לחידוד החשיבה במטרה לאתר קשרים וזיקות גומלין בין תופעות ותהליכים , ולהבין את משמעות הקשרים שאותרו . . 6 מפת מושגים יכולה לשמש כלי להערכת תהליך הלמידה . . 7 בעזרת מיפוי מושגים אפשר לאתר טעויות חשיבה של הלומדים . דפי מושגים לגבי כל מושג - אפשר להכין דף שבו התלמידים מסבירים וממחישים את המושג באמצעות תמונות , איורים , כתבות , מושגים נלווים , הבעת דעה ועוד . הכנת דף מושג הופך היא פעילות אקטיבית והתנסות מעשית חשובה בתהליך הלמידה . לתשומת לבכם ! . 1 חשוב להכין לתלמידים דף ובו הצעות רבות לדרכים שונות להמחשת המושג . . 2 לצורך הכנת הדף אפשר להשתמש במפתח המושגים , המכיל הפניות למרבית המקומות בספר שהמושג מופיע בהם . . 3 אפשר לאסוף את דפי המושגים בקלסר כיתתי . . 4 מדי שבוע אפשר להציג בפינת המושגים דף מוצלח במיוחד . . 5 בעזרת דפי המושגים אפשר לחזור על המושגים שנלמדו . ג . הקניית מושגים הספר מציג מושגים רבים חשובים בגיאוגרפיה . חשוב להתאים את הקניית המושגים ליכולת ההפשטה וההכללה של הלומדים ולידע הקודם שלהם . המושגים מופיעים בטקסט ומוגדרים בשוליים השמאליים של הדף , והם מופיעים גם בסוף הספר , במפתח מושגים . קיימות שיטות שונות לביסוס ולפיתוח הבנת המושגים . נמליץ על שתי דרכים : דף מושג ומיפוי מושגים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר