עמוד:12

פעילות הדורשת כישורי חשיבה מורכבים יותר פעילות בעמ' : 74 "חפשו באמצעי התקשורת ידיעות המעידות על התנגדות לגלובליזציה וכתבות על הפגנות נגד התופעה . ציינו כנגד מי הן מופנות ומה הן טענות המתנגדים " . התלמידים מופנים לחיפוש מידע במקורות מידע חיצוניים . הם יצטרכו למצוא את המידע הרלוונטי ולהתמקד רק בחלק ממנו . מיומנויות יש פעילויות הדורשות מיומנויות של הפקת מידע מתוך מפות , תמונות , טבלאות , גרפים ודיאגרמות , ויש פעילויות הדורשות גם לנתח מידע זה ולתרגם אותו לאמצעי ביטוי או המחשה חזותיים , כמו מפות , גרפים וכדומה . יש פעילויות המפנות לפריטים בספרייה הווירטואלית - אלה דורשות מיומנות של הפקת מידע מתוך מערכת ממוחשבת וניתוח המידע שהופק . יצירתיות יש פעילויות שהמוקד שלהן הוא ביצירתיות הנדרשת מן התלמיד בביצוען . פעילות יצירתית דורשת חשיבה אחרת , לא שגרתית , וזו מבוססת פעמים רבות על היכולת להסב את המידע לסוגה שיש בה ביטוי לדמיון או ליכולת תיאורית , סיפורית , ציורית וכדומה . פעילות יצירתית היא פעילות פתוחה ואין בה " נכון" או "לא . "נכון יש בה ביטוי לכישרון ולדמיון של התלמיד . לדוגמה : פעילות 8 בעמ' : 51 "נניח שאתם עובדים במשרד הקליטה , וצפוי גל עלייה גדול נוסף בשנים הקרובות . הכינו תכנית לקליטת העלייה . בתכניתכם הפיקו לקחים מן הקשיים והבעיות שליוו את העליות הקודמות , והעלו רעיונות חדשים שנראים לכם יעילים מאלה שהשתמשו בהם בעבר . אפשר , כמובן , להתייעץ עם חברים ומכרים שעלו ארצה במהלך השנים . מרוצים ? נראה לכם שהתכנית שלכם מוצלחת ? - שלחו אותה למשרד הקליטה " . מספר השותפים לפעילות רוב הפעילויות מתאימות לעבודה עצמית , אך מצאנו לנכון לשלב פעילויות רבות שמומלץ לבצען בקבוצה או אפילו במסגרת מליאת הכיתה . בפעילויות כאלה , שיתוף פעולה בין חברי הקבוצה עשוי לתרום ליצירת תוצר משותף טוב יותר ולבניית הידע של היחיד . תפיסות חדישות בחינוך מדגישות את התהליך הבין-אישי בלמידה - תהליך שבו הפרט מפיק משיתוף הפעולה משמעויות שהוא יכול להגיע אליהן רק בדרך של משא ומתן בין-אישי . משך הפעילות יש פעילויות שהן מוגבלות בהיקפן ודורשות זמן עבודה מצומצם , ופעילויות אחרות הן מקיפות יותר ולביצוען נדרש זמן רב . מרבית הפעילויות המשלבות דיון בקבוצה דורשות זמן עבודה ממושך יחסית . גם הפעילויות לסיכום היחידה הן רחבות-היקף ומכלילות . פעילויות אלה מחייבות את הלומד לסרוק את המידע על הנושא ולהבין תהליכים רבים הקשורים אליו , כדי לבנות את התמונה המלאה . לדוגמה : פעילות 8 בעמ' : 95 "בדקו בין תלמידי כיתתכם וביישוב שאתם גרים בו וכתבו : א . מהו הענף הכלכלי הנפוץ בין הורי התלמידים בכיתה ? ב . הביאו דוגמה למעורבות ממשלתית ולכוחות השוק בכלכלה של היישוב שלכם . ג . הביאו 3-2 דוגמאות להשפעת הגלובאליזציה על היישוב שלכם . ד . כיצד השפיע המשבר הכלכלי שהחל בשנת 2001 על החיים ביישוב שלכם " ? כדי לבחון את סוגי הפעילויות השונים , יש לבדוק את מקומה של כל פעילות ברצף שבין פשוט למורכב בכל אחד מהמדדים שמנינו . אך יש לזכור כי קיימים חיתוכים רבים ואפשרויות לצירופים שונים בין המדדים הללו : פעילות יכולה לדרוש גם כישורי חשיבה מורכבים , גם יצירתיות , וגם זמן רב לביצוע , ופעילות הדורשת כישורי חשיבה מורכבים יכולה לדרוש יצירתיות נמוכה וזמן קצר לביצוע .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר