עמוד:11

קריטריונים לניתוח הפעילויות לפניכם כמה קריטריונים לניתוח הפעילויות מזוויות שונות . ניתוח הפעילויות על פי קריטריונים אלה עשוי לעזור לכם בבחירת הפעילויות ובהתאמתן ללומדים השונים . כישורי חשיבה יש בספר פעילויות הדורשות כישורי חשיבה פשוטים , כגון זכירת פרטים או הפקת מידע בסיסי מן הטקסט הנקרא . יש פעילויות שהן מורכבות קצת יותר , למשל : הן דורשות איסוף מידע וארגונו מחדש בצורה אחרת - בטבלה , בתמונה , בסיכום וכדומה ; הן מצריכות ניתוח של סוגיה פשוטה ; הן דורשות הסבר על תהליך בודד או על השוואה בין תופעות בעזרת מספר מוגדר ומועט של נקודות להשוואה . יש בספר גם פעילויות מורכבות המצריכות כישורי חשיבה מורכבים , למשל : השוואה בין מספר רב של גורמים והסקת מסקנות , ניתוח של תהליכים שונים ובחינתן של השפעות הדדיות ביניהם , יישום של עקרונות במצבים חדשים , חשיבה ביקורתית והערכה על פעולות שונות של האדם . המעטנו בפעילויות הדורשות כישורי חשיבה פשוטים ו"ציטוט" הטקסט . מרבית הפעילויות דורשות הפעלת כישורי חשיבה מורכבים יותר . עם זאת , חשוב לזכור ששאלות התומכות בהבנת הנקרא בטקסט הן תנאי חשוב לביצוע מטלות הדורשות כישורי חשיבה מורכבים . לכן , חשוב שהמורים יהיו ערים למקרים שבהם יש צורך במתן פיגומים לתלמידים ויעשו זאת באמצעים שונים . דוגמאות : פעילות הדורשת כישורי חשיבה פשוטים פעילות בעמ' : 24 "איזה מהגורמים לעלייה ברמת ההשכלה בישראל הוא לדעתכם הגורם שהשפעתו הגדולה ביותר " ? התלמידים נדרשים לזהות ולתמצת את הסיבות המוזכרות בתוך הטקסט ולבחור מתוכן את הסיבה המכרעת לדעתם . היצע גדול של פעילויות הפעילויות המוצעות רבות ומגוונות , אך חשוב להדגיש : אין כל כוונה שהתלמידים יבצעו את כולן . אנו ממליצים בכל פה שהתלמידים יבצעו רק חלק מהפעילויות , לפי שיקולים המשותפים לכם ולהם . ההיצע העשיר של הפעילויות נועד לאפשר בחירה בהתאם לשיקולים שונים : המקצוע , המורה , התלמיד והחברה , וכן המקום שביה"ס נמצא בו . היצע רב ומגוון כזה מאפשר את הגמישות החשובה כל כך בתהליך ההוראה - הגמישות "לתפור" תכניות לימוד שונות ובכך להיענות לצורכי הלמידה וההוראה בכיתה ההטרוגנית . מעט פעילויות מכוונות להבנת הנקרא , והמורה יכול להחליט עד כמה הן רלוונטיות לכיתה שלו . לדוגמה : עמ' 175 משימה שניה , עמ' , 184 עמ' 191 משימה ראשונה , עמ' . 213 חלק מהפעילויות מכוונות את התלמידים להפקת מידע מסביבתם ( משפחה , חברים , מכרים , ( 'וכו ולהסקת מסקנות מהמידע שאספו . פעילויות רבות דורשות גילוי יוזמה והבעת דעה אישית בנושא המטופל . לדוגמה : עמ' . 243 , 29 בסיומה של כל יחידה מופיעות פעילויות לסיכום ולחזרה , שמטרתן להכליל ולסכם את העקרונות , התהליכים והתופעות שנלמדו ביחידה . ראו עמ' . 258 , 229 , 183 , 139 , 95 , 51 יש פעילויות שבצדן מופיעות הפניות לספרייה הווירטואלית - אלה הן פעילויות להרחבה ולהעשרה בנושאי הלימוד , ומפאת קוצר היריעה , המאמרים והכתבות שנמצאים בספרייה אינם כלולים בספר . לדוגמה המשימות בעמ' . 171 , 168 , 165

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר