עמוד:10

ד . הפעילויות הספר כולל פעילויות רבות בצד הטקסטים ופעילויות לסיכום ולחזרה בסופה של כל יחידה . מאגר הפעילויות מגוון : פעילויות פשוטות יחסית המבוססות על הפקת מידע בסיסי מן הטקסט ומן החומר הגראפי , ופעילויות מורכבות יותר המצריכות חשיבה מופשטת - ניתוח , פירוש וכדומה . יש פעילויות שלביצוען נדרש זמן מצומצם , ואחרות הן מקיפות יותר ולביצוען נדרש זמן רב . יש פעילויות המתאימות לעבודה עצמית , ויש כאלה המיועדות לעבודת צוות או לעבודה במליאת הכיתה . נפרט את סוגי הפעילויות : פעילויות רבות עשויות לשמש פתח לדיון במליאת הכיתה או בקבוצה . מכיוון שרבים מנושאי הלימוד נמצאים על סדר היום הציבורי בחברה הישראלית , וחלקם אף שנויים במחלוקת , נראה לנו שהמידע שבספר יכול לתת ביד התלמידים כלים להשתתפות בדיונים על הנושאים האלה . לדוגמה : עמ' , 27 , 24 עמ' 6 ) 139 ג , ( עמ' . 152 ג . רצף התכנים וארגון הלמידה מחשבה רבה הושקעה בארגון החומר הכלול בספר ובחלוקתו ליחידות , לפרקים ולסעיפים ( היחידות דומות באורכן . ( הספר מאפשר למידה מודולרית , ואפשר לבחור את סדר הלמידה ביחידות השונות שבו . אפשר לבחור כמה זמן להקדיש לכל יחידה . ובכל זאת יש היגיון בארגון היחידות בספר : שלוש היחידות הראשונות - אוכלוסייה , כלכלה ותשתיות - מודגמות היטב ביחידה הרביעית העוסקת ביישובים בישראל . שתי היחידות האחרונות - מערכות הנוף בישראל ( היחידה החמישית ) ואיכות הסביבה ( היחידה השישית ) - באות בזו אחר זו שכן בין שני הנושאים האלה קיים קשר הדוק . כאמור , אפשר לבחור סדר למידה שונה מזה הקיים בספר . לימוד אינטנסיבי ואקסטנסיבי כאשר הזמן מוגבל , אפשר לייעל את הלימוד וללמד חלק מפרקי הספר באופן אינטנסיבי , וחלק - באופן אקסטנסיבי . הבחירה תיעשה על-פי שיקולים דידקטיים שונים : הרכב הכיתה , הרקע הלימודי שלה , חשיבות הפרקים , רמת הקושי שלהם וכדומה . פרקים חשובים וקשים רצוי ללמד באופן אינטנסיבי . ההכוונה וההדרכה של המורה חיוניים להצלחת למידה אקסטנסיבית . המורה צריך לכוון את התלמידים לעמוד על הרעיונות המרכזיים , להבין את משמעות המושגים שבפרק , להתנסות במיומנויות המצויות בו , להסתייע בפעילויות השונות וכדומה . אפשר להשתמש בתמונות במהלך לימוד הנושא בכמה דרכים : אפשר להתעכב על התמונות תוך כדי קריאת הטקסט ( לכל תמונה יש הפניה מן הטקסט ) ולהתבונן בתופעות שהן מדגימות . אל חלק מן התמונות אפשר להפנות גם במהלך הלימוד של נושאים או פרקים אחרים . אפשר לפתוח או לסכם את הלימוד של כל אחד מפרקי הספר באמצעות התמונות : לגלות מה הם נושאי הפרק ( כפתיחה ) ולהמחיש את המושגים הכלולים בפרק ( כסיכום . ( כדאי להכין אוסף תמונות בנושאי הספר . אפשר להסתייע בתמונות שצילמו התלמידים ובני משפחתם , וכן בתמונות מכתבי עת , מן האינטרנט ומעלונים של חברות תיירות , החברה להגנת הטבע , הרשות המקומית , ארכיונים למיניהם וכדומה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר