עמוד:8

" שביל בצד “ אלה הם קטעי מידע המופיעים בתוך מסגרת מיוחדת ויש הפניה אליהם מתוך הטקסט . קטעי מידע אלה מרחיבים את הנושא העומד במוקד הפרק או הסעיף , ומטרתם להעשיר את עולמם של הלומדים בתחומים שונים . הפניות לספרייה הווירטואלית במקומות רבים במהלך כל פרק מופיעות הפניות לפריטים בנושאי הלמידה ( מאמרים , תמונות , אתרים ( 'וכו המצויים בספרייה הווירטואלית של מטח . מטרתם לאפשר העשרה והרחבה של נושאים שונים והגמשה של תהליכי ההוראה-למידה . הספרייה הווירטואלית של מטח פתוחה לכול , היא ידידותית למשתמש ואפשר להדפיס את המאמרים , התמונות והנתונים המופיעים בה . הנחיות לשימוש בפריטי הספרייה הווירטואלית תמצאו בתחילת הספר ( עמ' , ( 6 ואת כתובת הספרייה תמצאו על גב הספר . בנספח למדריך זה הבאנו כמה מהמאמרים המצויים בספרייה הווירטואלית . הטקסטים ניסוח - באמצעות הטקסטים התלמיד מתוודע אל שפת הגיאוגרפיה , שפה עשירה במושגים , חלקם חדשים , וחלקם קשים . בבחירת הניסוחים הנחה אותנו הרצון להעשיר את שפתם של התלמידים ואת אוצר המילים שלהם , מבלי להעמיס עליהם שפה מורכבת הרחוקה משפתם . אך הקושי הלשוני של טקסט אינו טמון , כמובן , רק באוצר המילים אלא גם באורך הטקסט , במבנה המשפט וברמת הלכידות ( הקוהרנטיות ) שלו . לכן הקפדנו על משפטים קצרים ולא מורכבים מדי ועל רצף לוגי בין המשפטים , הפסקאות . 'וכו עניינים של "מיקום" - במקרים רבים אנו "מודיעים" לתלמיד על מה הוא עתיד לקרוא בהמשך , והיכן הוא יכול למצוא מידע נוסף . במקרים אחרים מובאת תמצית של מה שלמדנו עד כאן ומה נלמד מכאן ואילך . כך אנו מסייעים לו להתמצא "איפה הוא עומד" מבחינת חומר הלימוד . מושגים מושגים גיאוגרפיים הם אבני דרך חשובות ביותר בהבנת המקצוע . הם "מדברים" בשפה של תחום הדעת , וחשוב מאוד להכיר ולהבין אותם כדי להרחיב את הידע בתחום . לכן המושגים מקבלים מקום מיוחד בספר הלימוד . כל מושג המופיע ברצף הטקסט מובלט בקו תחתי , ומוגדר בהגדרה מדעית בשוליים השמאליים של העמוד . מפתח המושגים בסוף הספר מפרט את מראי המקום של המושג בכל הספר . . 2 אופן הלימוד בספר א . מבנה הספר בספר 6 יחידות , וכל יחידה כוללת כמה פרקים ובהם כמה "פינות" קבועות : ב . הטקסט והחומר החזותי מחשבה רבה הושקעה בהכנת הטקסטים של ספר הלימוד והחומר החזותי שלו ובקשרים שביניהם .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר