עמוד:7

ב . בתחום ההוראה-למידה הספר "ישראל - האדם והמרחב" מכיר בקיומה של שונות בין הלומדים ומבקש לקדם למידה משמעותית של כל תלמיד , ולכן יש בו אפשרויות התאמה לסגנונות למידה שונים , ליכולות שונות , לנטיות ולצרכים השונים . הספר תומך בטיפוח העצמאות של היחיד ובפיתוח יכולתו לעבוד בצוות . על כן אחת ממטרות הספר היא ליצור סביבה שבה המשתמשים ( המורה והתלמיד ) יוכלו ללמוד את הנושא באמצעות אינטראקציה עם מגוון רחב של מקורות מידע . מגוון מקורות המידע יוצר סביבה לימודית המאפשרת גמישות , בחירה והתאמה ללומדים השונים , ויוצרת הזדמנויות למידה והתפתחות אישית וחברתית לקשת רחבה של לומדים . לדוגמה : ספר הלימוד בנוי באופן מודולרי ומאפשר גמישות רבה בבחירה של נושאי הלימוד , של סדר הלימוד של הנושאים , של משך הלמידה של כל נושא ומקום התרחשותה , של החברים השותפים ללמידה ועוד . העושר והמגוון של מקורות המידע מספקים מענה לדרכי למידה שונות : למידה דדוקטיבית ולמידה אינדוקטיבית , למידה אנליטית ולמידה חווייתית , תהליכי חקר ופתרון בעיות . השימוש באמצעים חזותיים שונים להצגת החומר - מפות ותמונות , גרפים ודיאגרמות , לצד המידע הטקסטואלי , מאפשר גם הוא היענות לסגנונות למידה שונים . סביבה כזאת מעודדת טיפוח לומד בעל מכוונות עצמית . התלמיד עשוי למצוא בספר נושאים רלוונטיים לעולמו ולפתח אותם , וכך לפעול מתוך הנעה פנימית ואחריות ללמידתו . בספר קיים מגוון רחב של פעילויות בדרגות קושי שונות , משימות המיועדות לעבודה עצמית , פעילויות המיועדות לעבודה בקבוצה , ופעילויות המתאימות למליאת הכיתה ; יש בו משימות התומכות בהבנת הנקרא ובניתוח המסרים העיקריים , משימות המעלות לדיון בעיות ודילמות , ומשימות חקר המכוונות את התלמיד למקורות המצויים מחוץ לספר הלימוד . לסיכום , הספר פותח ללומד כמה אפשרויות : לימוד מתוך ספר לימוד מגוון ועשיר , בסגנונות למידה וחשיבה שונים . טיפוח מכוונות עצמית . טיפוח שיתוף פעולה עם לומדים אחרים . הדגשת הרלוונטיות של התכנים הנלמדים לעולמו של התלמיד . הספר פותח גם למורה כמה אפשרויות : אוטונומיה בבחירת התכנים הבסיסיים ( תוכני הגרעין ) ותוכני ההרחבה , תוך הפעלת שיקולי דעת המעוגנים בתחומי הלומד , המקצוע והחברה . היענות לשונות בין התלמידים על ידי מתן כלים ואמצעים המאפשרים הפעלת דרכי הוראה מגוונות והקצאת פרקי זמן שונים ללומדים השונים . ארגון התכנים ודרך הצגתם מאפשרים למורה לתכנן ולבצע מצבי למידה של יחידים , של קבוצות ושל מליאת הכיתה . פיתוח דרכי הערכה חלופיות . הערה חשובה : אין כל אפשרות ללמד את כל הנושאים שבספר בשנה אחת , ולכן יש לבחור אילו יחידות ללמד באופן אינטנסיבי , אילו - באופן אקסטנסיבי , ועל אילו יחידות לוותר בכלל . שיקולי הבחירה עשויים להיות אלה : אילו נושאים הם החשובים ביותר לדעתכם ? אילו נושאים רלוונטיים במיוחד לתלמידים שלכם ? אילו נושאים מתקשרים לאירועים אקטואליים מרכזיים ? וכדומה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר