עמוד:6

מיומנויות וכישורים התכנית מזמנת לתלמיד את האפשרות לרכוש במהלך הלימוד מיומנויות וכישורים מתחום הגיאוגרפיה , הכוללות הפקת מידע ממקורות מידע שונים - איסופו , ארגונו , עיבודו וניתוחו . אמצעי הלמידה המגוונים יוצרים סביבה לימודית עשירה ועדכנית . המידע מופיע בצורות ייצוג רבות : לצד הטקסטים שולבו מפות , שהן "כלי העבודה" המרכזי בגיאוגרפיה , וכן שפע של תמונות , טבלאות , גרפים ודיאגרמות . בסביבה כזו המורה יכול להנחות ולכוון את התלמידים לפעילויות שונות המחזקות מיומנויות של אוריין מידע , כגון : זיהוי מקורות מידע ; פיתוח אסטרטגיות חיפוש מוצלחות ; ארגון ועיבוד המידע בהתאם לצרכים ולמטרות ; מיזוג המידע החדש שהושג עם הידע הקודם ; שימוש במידע לצורך פתרון בעיות ולתהליכי חקר וכדומה . לשם פיתוח המיומנויות , עומדות לרשות המורה והתלמידים פעילויות רבות . הערכים בתוכני הספר פוטנציאל עשיר לחינוך ערכי , והוא מאפשר טיפוח של אזרחות פעילה . הנושאים הערכיים העיקריים הם אלה : טיפוח יחס של הערכה וכבוד להישגים שמדינת ישראל השיגה במשך שנות קיומה למרות הקשיים . פיתוח מעורבות ויוזמה , רגישות , אכפתיות , סובלנות וכבוד אל השונה והאחר בקרב התלמידים , אזרחי העתיד , מתוך הבנת הבעיות הרבות שהמדינה מתמודדת איתן : ביטחון , אי שיוויון מרחבי וכלכלי , שסעים חברתיים ועוד . שימת דגש על פיתוח בר-קיימא של משאבי הטבע המועטים העומדים לרשותנו ; פיתוח הסובב תוך שמירה על הטבע והנוף ועל אתרים בעלי ערך תרבותי והיסטורי , למעננו ולמען הדורות הבאים . העלאת חשיבותו של ההון האנושי , שמדינת ישראל בורכה בו והמהווה בסיס לקיומה . הספר מדגיש את חשיבות החינוך וההשכלה כמנוף להמשך הצמיחה של מדינת ישראל . התכנים אלה הם הנושאים המרכזיים של הספר : גבולות - השינויים העיקריים בגבולות ישראל מהמנדט הבריטי ועד היום . אוכלוסייה - אוכלוסיית ישראל על קבוצותיה השונות , תהליכי השינוי העיקריים העוברים עליה , ומקומן של העליות לישראל והשפעתן על דמותה של המדינה . כלכלה - התהליכים העיקריים המעצבים את כלכלת ישראל : כוחות השוק והמעורבות הציבורית , תהליך הגלובליזציה , וכן השפעתם של תהליכים אלה על ענפי הכלכלה העיקריים . תשתיות - חשיבותן והתפתחותן של מערכות התשתית בישראל - מערכת המים , מערכת האנרגיה ומערכות התחבורה והתקשורת . יישובים - התהליכים שבעקבותיהם רוב היישובים ורוב התושבים בישראל קשורים כיום לאחת מארבע המטרופולינים ( תל אביב , ירושלים , חיפה ובאר שבע , ( וכן התמורות שחלות בסוגי היישובים השונים מאז הקמת המדינה ועד היום . מערכות הנוף בישראל - מערכות הנוף העיקריות בישראל - המערכת הים-תיכונית והמערכת המדברית , ויחסי-הגומלין בין המרכיבים הבונים אותן : האקלים , צורות הנוף והמסלע , הקרקעות , הצמחייה וכמובן - האדם . איכות הסביבה - דיון במצב הסביבה כיום - ניתוח בעיות הסביבה העיקריות בישראל : שטחים פתוחים , חוף הים , זיהום נחלים , פסולת מוצקה , זיהום אוויר ; וכן דיון בהשפעתן של בעיות הסביבה על החיים במדינת ישראל בהווה ובעתיד .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר