עמוד:5

העקרונות המנחים העלאת הנושאים המרכזיים המעסיקים את מדינת ישראל בימינו , בראשית המאה 21-ה נושאי הספר מתמקדים בתופעות ובתהליכים דינמיים ועכשוויים , פיזיים ואנושיים , המשפיעים על החיים הציבוריים והפרטיים בישראל . הנושאים הנידונים בספר פורשים תכנים , מושגים ומיומנויות החיוניים להבנת הסביבה שהתלמידים חיים בה , ואלה עשויים לסייע להם לרכוש כלים לניתוח תופעות , אירועים ומצבים משתנים , המתרחשים תדיר בעולם בכלל ובישראל בפרט . הספר מעלה נושאים שנמצאים על סדר היום הציבורי במדינה , כולל נושאים שנויים במחלוקת , למשל : למי שייכת הקרקע החקלאית ? האם תהליכי הגלובליזציה מקדמים את כלכלת ישראל ? כיצד לטפל בבעיית העובדים הזרים ? ישראל מוצגת במגוון היבטים המדגישים את רב-תחומיותו של מקצוע הגיאוגרפיה ואת החשיבות של הבנת הקשרים ויחסי הגומלין בין התחומים כל אחד מהתחומים המוצגים בספר ( אוכלוסייה , כלכלה , תשתיות , יישובים , מערכות נוף , איכות סביבה ) נידון כמכלול המורכב מתופעות ותהליכים שביניהם קשרים ויחסי גומלין . כמו כן נידונים הקשרים בין התחומים השונים : בין האקלים למקורות המים , בין הכלכלה לתשתיות , בין האוכלוסייה לאיכות הסביבה וכדומה . ניתוח הקשרים וזיקות הגומלין בין התחומים והתופעות נערך באמצעים שונים : באמצעות טקסטים ; על ידי אמצעים חזותיים כמו מפות , דיאגרמות , טבלות ותמונות ; באמצעות פעילויות ; באמצעות הפניה לחומרי העשרה ( אתרים , מאמרים וכדומה ) המצויים בספרייה הווירטואלית . הידע וההבנה שירכוש הלומד בגישה הרב-תחומית יתנו בידיו כלים להבנת הסביבה המורכבת שהוא חי בה ולהבנה של אזורים אחרים בעולם . התלמיד יוכל להשוות בין מקומות ואזורים ולעמוד על המשותף להם ועל הההבדלים ביניהם . הדגשת מקומו המרכזי של האדם בעיצוב הסביבה התכנית מעמידה את האדם במרכז ומאמינה בכוחו לכוון ולתכנן את עתידו . ביסוד התכנית עומדת הגישה כי היוזמה , התושייה , היצירתיות ויכולת ההמצאה , שבני האדם ניחנו בהן , מסייעות בידיהם להתמודד עם קשיים ולעצב סביבת חיים איכותית . עיקרון זה בא לידי ביטוי בכל אחת מהיחידות בספר . שילוב גישות גיאוגרפיות חדשות ונושאים חדשים הספר עוסק בנושאים חדשים המעסיקים את הגיאוגרפיה כיום ( לדוגמה גלובליזציה , תקשורת , מעמד האישה , ( ועל כן הוא גם עושה שימוש במושגים חדשים ( לדוגמה הון אנושי , חברת הזנק . ( כמו כן מוצגות בספר גישות חדשות לנושאים מסורתיים . לדוגמה : היסוד המארגן של פרק הכלכלה הוא תהליכים כלכליים ( ולא ענפי כלכלה , כפי שהיה נהוג , ( ופרק היישובים מתמקד 4-ב המטרופולינים והשפעתן על המרחב . א . בתחום המקצוע הספר עוסק במדינת ישראל מהיבטים של הגיאוגרפיה הפיזית , מהיבטים של הגיאוגרפיה של האדם וביחסי הגומלין שבין התחומים . הוא מושתת על עקרונות המקצוע ועל התכנים , המיומנויות והערכים הבאים לידי ביטוי בתכנית הלימודים של מקצוע הגיאוגרפיה . . 1 עקרונות ומטרות

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר