עמוד:3

תוכן העניינים פתח דבר 4 .......................................................................................................................... . 1 עקרונות ומטרות 5 ...................................................................................................... א . בתחום המקצוע 5 ...................................................................................................... העקרונות המנחים 5 .................................................................................................. התכנים 6 .................................................................................................................... מיומנויות וכישורים 6 ................................................................................................ הערכים 6 .................................................................................................................... ב . בתחום ההוראה-למידה 7 ........................................................................................ . 2 אופן הלימוד בספר 8 ................................................................................................. א . מבנה הספר 8 ............................................................................................................. מושגים 8 ..................................................................................................................... " שביל בצד" 8 ............................................................................................................. הפניות לספרייה הווירטואלית 8 .............................................................................. ב . הטקסט והחומר החזותי 8 ....................................................................................... הטקסטים 8 ................................................................................................................ החומרים החזותיים 9 ................................................................................................ ג . רצף התכנים וארגון הלמידה 10 ................................................................................ ד . הפעילויות 10 ............................................................................................................... היצע גדול של פעילויות 11 .......................................................................................... קריטריונים לניתוח הפעילויות 11 .............................................................................. . 3 תהליכי הוראה-למידה 13 ........................................................................................ א . קריאת כותרות וכותרות משנה 13 .................................................................... ב . סיעור מוחות 13 .................................................................................................... ג . הקניית מושגים 14 ............................................................................................... דפי מושגים 14 ...................................................................................................... מיפוי מושגים 14 ................................................................................................... ד . דיון דילמה 15 ....................................................................................................... ה . שילוב אקטואליה בלימוד הנושא 15 ................................................................ . 4 רשימת ספרים לעיון 17 ............................................................................................... נספח : מאמרים להרחבה ולהעשרה * 18 ................................................................. מכלול נופי , ד"ר עירית עמית-כהן , אוניברסיטת בר אילן 18 ............................. צמיחה כלכלית , ד"ר שלמה סבירסקי , אתי קונור-אטיאס 22 ........................... * כל המאמרים מצויים בספרייה הווירטואלית של מטח .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר