עמוד:37

הוריקן מתהווה כתוצאה מהחום הרב המשתחרר בהתעבות המים בשכבות האטמוספרה . ככל שמי הים מתחממים יותר , כתוצאה מכמות חום גבוהה מן השמש , הם מגביהים באטמוספרה ומתעבים תוך שחרור אנרגיה גבוהה יותר . אפקט החממה גורם לעלייה בטמפרטורת פני המים באוקיינוסים למשך תקופה ארוכה יותר . הוריקנים נוצרים כאשר טמפרטורת פני הים עולה על 25 מעלות צלזיוס , כך שתקופת ההוריקנים תתארך משמעותית משנה לשנה . גורם נוסף המשפיע על התהליך הוא אנרגיית החום האצורה במים , ומשתחררת בדרכים שונות שאחת מהן היא סערות הוריקן ואחרות הנוצרות מעל הים ופוגעת בערי חוף רבות . שינוי בפלנקטון ה לנ ט ן הוא צבר גדול של צמחים ובעלי-חיים , רובם מיקרוסקופיים , החיים בשכבות שונות של מאגרי מים וימים . הוא מורכב משני סוגים עיקריים - פיטופלנקטון ) צמחים ( וזואופלנקטון ) בעליחיים , ) כאשר הפלנקטון הצמחי הוא אחד הגורמים העיקריים בוויסות כמות החמצן במימי הים ובאטמוספרה . הפלנקטון מהווה את מקור התזונה המרכזי לבעלי-חיים רבים ומינים רבים של דגים ויונקים ימיים ) כמו מינים שונים של לווייתנים ( ניזונים באופן בלעדי מהפלנקטון לסוגיו . שינויים בכמות הפלנקטון וסוגיו במים משפיעים מיידית על המערכת האקולוגית כולה - וגורם לעלייה או ירידה במספרם של מינים רבים . הפלנקטון ניזון מחומרים שונים המגיעים אל פני המים , שם הם נמצאים בדרך כלל , באמצעות זרמים עולים . השינויים בטמפרטורת המים גורמים גם לשינויים בזרמים אלו , ולהאצה או האטה בזרמים העולים ) תלוי באזור ובסוג הזרמים . ) כך נוצר מצב של מושבות פלנקטון גדולות שנעלמות עם התדלדלות מקורות המזון , או פריחת יתר של פלנקטון באזור מסוים , על חשבון אזורים אחרים . גם זיהום מקורות המים ) ימים ואגמים ( מביא לירידה משמעותית בכמות הפלנקטון וכתוצאה מכך להרס האיזון הטבעי בבית הגידול . דגים רבים הניזונים מהפלנקטון מתמעטים או נעלמים לחלוטין , בע"ח הניזונים מדגים אלו נפגעים אף הם וכן הלאה . במקביל , מופחת ייצור החמצן על ידי הפיטופלנקטון , כך שאחוז החמצן הזמין לבעלי-החיים במים יורד , וגם כמות החמצן המשתחרר לאטמוספרה יורדת בהדרגה . ישנם חוקרים המאמינים כי דווקא היצורים הזעירים הללו טומנים את הפוטנציאל המשמעותי להצלת כדור הארץ . עליית כמות הפחמן הדו-חמצני באטמוספרה גורמת , לטענתם , לעלייה בכמות הפלנקטון , לספיגתו ולשחרור מוגבר של חמצן בפוטוסינתזה ע"י הפיטופלנקטון . חוקרים אחרים טוענים כי העלייה בטמפרטורת המים , המביאה לירידה בכמות הגזים המומסים בהם , איננה מאפשרת לפעפוע מוגבר של פחמן דו-חמצני ולכן תרחיש זה של איזון הפחמן הדו-חמצני , בתקופת התחממות גוברת , איננו מעשי . טל איתן , " עולם הולך , "ונהרס מתוך : © , 21 . 04 . 06 YNET כל הזכויות שמורות ל- YNET

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר