עמוד:32

הטמפרטורה שצריך לקרר אליה את האוויר ) בלחץ קבוע , ) כדי שהוא יגיע לרוויה , נקראת נקודת הטל או טמפרטורת הטל . בתהליך קירור האוויר כאשר הלחות היחסית מגיעה , 100 % -ל אנו אומרים שהגענו לנקודת הטל . כל קירור נוסף יגרום להתעבות של אדי המים ולהיווצרות של טיפונות . נקודת הטל היא מדד לכמות הלחות שבאוויר : כאשר נקודת הטל נמוכה - משמעות הדבר שכמות אדי המים באוויר קטנה , וכדי שהוא יגיע לרוויה , יש לקררו עד לטמפרטורה נמוכה ; ולהפך : נקודת טל גבוהה מעידה שכמות אדי המים באוויר - גדולה . דוגמה : כאשר טמפרטורת האוויר היא , 20 C והלחות המוחלטת ) הלחות שנמדדה ( היא 9 ג' אדי מים לק"ג אוויר - נקודת הטל ) הטמפרטורה שצריך לקרר אליה את האוויר ( היא 10 C בערך . זאת מפני שבטמפרטורה של 10 C כמות האדים ברוויה היא 9 . 36 ג' אדי מים לק"ג אוויר . כוח קוריוליס כדור הארץ הוא מערכת הנמצאת בתנועה סיבובית מואצת . הסיבוב גורם להופעה של כוח מיוחד במערכת זאת , שהוא שונה מכוח המשיכה או מכוח החיכוך . כוח קוריוליס ) על שמו של המהנדס הצרפתי בן המאה ) 18-ה נוצר בשל תנועת הסיבוב של כדור הארץ סביב צירו , והוא משפיע על כיוון התנועה של גופים הנעים באוויר ובמים . אפשר להמחיש זאת באמצעות קרוסלה . כשהקרוסלה אינה מסתובבת , יכול ילד היושב בצד אחד של הקרוסלה לזרוק כדור שיגיע בדיוק לידיה של ילדה היושבת מולו . לעומת זאת , אם הקרוסלה מסתובבת נגד סיבוב השעון ) כמו התנועה בחצי הכדור הצפוני , ) גם אם הילד יזרוק את הכדור לאותו הכיוון , הקרוסלה כבר זזה קצת שמאלה , ולכן הכדור ייפול מימין לילדה . לגבי הזורק נראה שפעל פה כוח שהסיט את הכדור ימינה מהכיוון המקורי שלו . כוח זה משפיע גם על תנועת הרוחות - בחצי הכדור הצפוני האוויר מוסט ימינה מכיוון תנועתו המקורי , ואילו בחצי הכדור הדרומי האוויר מוסט שמאלה מהכיוון המקורי . העוצמה של כוח קוריוליס הולכת ומתחזקת ככל שמתרחקים מקו המשווה לכיוון הקטבים . השפעתו רבה על תנועת אוויר למרחקים גדולים , אך היא כמעט אינה מורגשת במרחקים קצרים . לכן , כמעט אין השפעה של כוח קוריוליס על תנועת הבריזה . עומס החום והרגשת הנוחות עומס החום הוא מדד לנוחות או לאי הנוחות שאנחנו חשים בתנאי מזג אוויר מסוימים . תחושת הנוחות תלויה בטמפרטורה ובלחות האוויר . בטמפרטורה גבוהה הגוף מפריש זיעה , וכשהיא מתאדה היא מצננת את הגוף ומורידה את הטמפרטורה שלו . אך כאשר , בנוסף לטמפרטורה הגבוהה , גם לחות האוויר גבוהה , קצב ההתאדות אטי יותר , ותחושת אי הנוחות גבוהה . אם הטמפרטורה החיצונית גבוהה , אך הלחות נמוכה , יהיה תהליך ההתאדות של הזיעה מהיר יותר , ותחושתנו תהיה נוחה יותר . הסיבה לכך היא שבתהליך ההתאדות של הזיעה החום נלקח מן הסביבה , ולכן אנו חשים הקלה בחום .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר