עמוד:19

. 2 הקבוצה תקרא את הטקסטים המתאימים , תעיין בחומרים שהובאו לכיתה , ותכין את פעילות 6 בעמ' , 18 אך תתייחס בה רק לשינוי שנבחר . . 3 המורים יעברו בין הקבוצות , ובמחצית השנייה של השיעור יבקשו מהקבוצות שעבודתן נראית רצינית , להציג את ממצאיהן . ב . עבודה עצמית . 1 כל תלמיד ותלמידה יכינו את פעילות 6 בעמ' , 18 ויתייחסו רק 2-ל השינויים שלא טיפלו בהם במסגרת הקבוצה . . 2 בזמן שהתלמידים עובדים , ישוחחו המורים עם התלמידים שלקחו על עצמם לעבוד על אחד מתוכני ההרחבה : יסבירו לתלמידים מה יהיה הבונוס . יבהירו לתלמידים את המשימה - להציג את הנושא בפני הכיתה בדרך מעניינת . שיעור 3 מבנה האטמוספרה , ודיווחי התלמידים בנושאי העשרה לשיעור זה 2 חלקים : א . בחלק הראשון שיעור פרונטאלי קצר , שיעסוק בחלוקת האטמוספרה לשכבות על-פי המידע בעמ' , 16 תוך הדגשת המאפיינים של שכבת הטרופוספרה , השכבה הקרובה לפני כדור הארץ ) משום ששם כל תהליכי מזג האוויר מתרחשים . ) ב . בחלק השני ידווחו התלמידים על נושאי ההעשרה שבחרו . שיעורי בית : התלמידים יבחרו ויבצעו 3 פעילויות ) שהם לא ביצעו ( מתוך הפעילויות בעמ' . 19-18

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר